Informasjon, veiviser

Infeksjonstendens, veiviser

Det er normalt for barn å ha hyppige infeksjonssykdommer. Disponerende faktorer kan være eksponering for infeksjonsfremkallende stoffer, allergier eller misdannelser. Hos voksne er årsaken oftere en underliggende sykdom som medfører immunsvikt.

Hva er infeksjonstendens?

 • Med infeksjonstendens menes økt forekomst av infeksjonssykdommer - eller at en person har svekket immunforsvar

Forekomst

 • Hyppige infeksjonssykdommer er vanlig hos små barn, og det er vanskelig å sette en sikker grense mellom normalt og unormalt
 • Det samme gjelder ved blære- eller skjedekatarr hos kvinner, der en ofte kan finne hyppige infeksjoner hos ellers helt friske personer
 • I de aller fleste tilfeller med hyppige infeksjoner på samme sted i kroppen er det en lokal årsak, som f. eks. at trange passasjeforhold i nesen disponerer for bihulebetennelse

Svekket immunforsvar

 • Ved svekket immunforsvar menes at det foreligger en sykdom i kroppen som medfører at immunforsvaret er sykt eller svekket
 • Immunforsvaret befinner seg i kroppens blodceller (i blod og beinmarg) og lymfeceller (blod, lymfe, lymfeknuter, milt)
 • Disse cellene angriper fremmede bakterier eller virus som trenger inn i kroppen
 • Immuncellene lager også antistoffer mot "inntrengerne", noe som gir oss et godt forsvar dersom de samme mikroorganismene trenger inn i oss ved en senere anledning
 • De mest kjente årsakene til immunsvikt er hiv/aids og kreftsykdommer, og behandling med cellegifter

Hva er årsakene?

Vanlige årsaker

 • Småbarn
  • Etter ca. 6 måneders alder avtar mengden antistoffer i blodet som barnet fikk "låne" fra sin mor. Barnet må fra nå av klare seg på egen hånd og utvikle egne antistoffer. Det innebærer hyppige infeksjoner, og et normalt barn kan ha mange infeksjonssykdommer i løpet av året
 • Stadige infeksjoner i et organ
  • F.eks. ørebetennelser, skyldes nesten alltid lokale forhold i dette organet, og er uskyldige. Barn vil som regel vokse av seg slike problem
 • Generelt svekket allmenntilstand
  • Et stort antall sykdommer som sekundært gir redusert immunrespons
  • Alvorlige skader, brannskader, invasive prosedyrer, kateter i urinveiene, antibiotika etc.

Sjeldne årsaker

Hva kan du/dere gjøre selv?

 • Hyppige luftveisinfeksjoner er normalt hos småbarn. Barnehagebarn smittes lett av andre barn. Men dette er normalt, og det er på denne måten barna bygger opp sitt immunforsvar slik at de senere i livet blir mindre syke.
 • Behandlingsmessig er det lite å gjøre utover generelle tiltak som å kle barna fornuftig slik at de ikke fryser når de er ute og ikke blir for varme når de er inne. Et sunt kosthold og fysisk aktivitet bidrar til å styrke immunforsvaret

Når bør du/dere søke lege?

 • Stadige infeksjoner er en god grunn til å kontakte lege, om ikke for annet så for å få bekreftet at det ikke foreligger noen underliggende sykdom

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legen vil kunne spørre deg om følgende:

 • Hvor hyppig forekommer infeksjoner?
  • Det meste av tiden
  • Minst 1-2 ganger i måneden
  • Minst 1-2 ganger i kvartalet
  • Minst 1-2 ganger i halvåret
 • Hvilke infeksjoner har du/barnet hatt det siste året?
  1. Luftveisinfeksjoner
  2. Urinveisinfeksjoner
  3. Magetarminfeksjoner
  4. Andre
 • Hvor mange antibiotikakurer har du/barnet hatt det siste året?
  • 1-2 kurer
  • 3-4 kurer
  • 5-6 kurer
  • Mer enn 6 kurer
 • Hvordan er barnets vekst?
  • Normal
  • Forsinket
 • Mulige underliggende årsaker?
  1. Har en annen sykdom
  2. Liknende tilfeller i familien
  3. Faste medisiner (angi over)
  4. Utsettes for røyk i hjemmet
  5. Kan være HIV-smittet
 • Har du/barnet fulgt vaksinasjonsprogrammet og fått alle vaksinasjonene?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Ved klare holdepunkter for at det ikke foreligger en unormal infeksjonstendens, er det liten grunn til å gjøre noen omfattende undersøkelse
 • Ved usikkerhet om tilstanden kan være unormal, vil legen gjøre en generell kroppsundersøkelse - spesielt vil legen vurdere lymfesystemet
 • Er de stadige infeksjonene knyttet til et bestemt organsystem, f.eks. ører eller bihuler, foretas en grundig undersøkelse av det aktuelle organet

Andre undersøkelser

 • Enkle blodprøver som blodprosent (Hb), blodsenkning (SR) og CRP vil ofte bli tatt
 • Mer omfattende utredning med blodprøver er aktuelt dersom det mistenkes en underliggende sykdom
 • Eventuelt kan røntgenbilde av lungene være aktuelt
 • Eventuelt HIV-test

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved stor uklarhet om mulig underliggende sykdom, eventuelt funn som gir sterk mistanke om alvorlig sykdom, blir du henvist til spesialist eller innlagt på sykehus
 • Lokaliserte, gjentatte infeksjoner i samme organ (f.eks. ører) tilsier vurdering av spesialist