Informasjon, veiviser

Sjeldne menstruasjoner (oligomenoré), veiviser

Oligomenoré er en tilstand der det går lang tid mellom menstruasjonsblødningene. Intervallet er over 35 dager, men kortere enn 3 måneder.

Hopp til innhold

Hva er sjeldne menstruasjoner?

  • Oligomenoré er en tilstand der det går lang tid mellom menstruasjonsblødningene. Intervallet er over 35 dager, men kortere enn 3 måneder. Når tilstanden har foreligget siden puberteten, kalles den primær oligomenoré. Har kvinnen tidligere hatt normale menstruasjonsintervaller, kalles den sekundær oligomenoré.
  • Omtrent 30% av alle kvinner under 35 år har i løpet av ett år en eller flere menstruasjonssykler som varer i over 35 dager.