Informasjon, veiviser

Sjeldne menstruasjoner (oligomenoré), veiviser

Sjeldne menstruasjoner, også kalt oligomenoré, er en tilstand der det går lang tid mellom menstruasjonsblødningene. Intervallet er over 35 dager, men kortere enn 3 måneder.

Hva er sjeldne menstruasjoner?

  • Oligomenoré er en tilstand der det går lang tid mellom menstruasjonsblødningene. Intervallet er over 35 dager, men kortere enn tre måneder. Når tilstanden har foreligget siden puberteten, kalles den primær oligomenoré. Har kvinnen tidligere hatt normale menstruasjonsintervaller, kalles den sekundær oligomenoré.
  • Omtrent 30 prosent av alle kvinner under 35 år har i løpet av ett år en eller flere menstruasjonssykler som varer i over 35 dager
Neste side