Informasjon, veiviser

Nakkesmerter, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Stramme og ømme nakkemuskler
  • Er den hyppigste årsaken og skyldes gjerne arbeidsbelastning, stress eller psykososial belastning, synsproblemer
  • Tilstanden kjennetegnes ved diffuse, brennende smerter, oftest lokalisert på begge sider i nakken og skuldrene, ofte ledsaget av diffus hodepine
 • Nakkekink, manglende bevegelighet i et eller flere av nakkens ledd
  • Er også vanlig og kan skyldes slitasje i nakkeryggsøylen eller et forbigående nakkekink
  • Tilstanden kjennetegnes ved diffuse, brennende smerter, oftest lokalisert på begge sider i nakken og skuldrene, ofte ledsaget av diffus hodepine
  • Smerten stråler ofte mer ut til den ene siden enn den andre, og det er nedsatt bevegelighet i nakken
 • Nakkehodepine (cervikogen hodepine)
  • Årsaken er nedsatt bevegelighet i ett eller flere av leddene i nakken
  • Typisk gir tilstanden ensidig nakkehodepine uten sideskifte av smerten. Smerten stråler fra nakken fremover hodet til tinning- og panneregionen. Ofte er det smerter i samme sides skulder og arm
 • Skiveprolaps i nakken
  • Årsaken er en sprukken mellomvirvelskive som trykker på nervene. Er en forholdsvis vanlig tilstand fra 45 års alder, vanligste aldersgruppe 40-60 år
  • Symptomene kan oppstå akutt eller langsomt med gradvis innsettende symptomer. Kan gi utstrålende smerter og nummenhet og prikking ut i hendene
 • Forkalkninger i nakken (spondylose)
  • Årsak er slitasjeforandringer (spondylose) i nakkesøylen. Tilstanden er vanlig blant eldre pasienter
  • Tilstanden gir nakkestivhet, symmetrisk nedsatt aktiv og passiv bevegelighet ved alle nakkebevegelser. Gir i seg selv ingen eller bare moderate plager i form av dumpe smerter i nakken med utstråling til skuldrene og øvre del av armene
 • Nakkesleng (whiplash)
  • Årsaken er som regel påkjørsel bakfra eller bilkollisjon
  • Symptomene er akutte og gir de første 1-3 døgn moderat stivhet og smerter i nakken og hodepine hos 3-5 prosent av alle som utsettes for nakkeslengskade. Et mindretall av disse (under 10 prosent) utvikler mer langvarig smerte og stivhet med større eller mindre påvirkning av funksjonsnivået
 • Fibromyalgi
  • Hyppigst hos kvinner
  • Er en generell muskellidelse, men kan i noen tilfeller gi mer lokaliserte plager fra nakken

Sjeldnere årsaker

 • Leddgikt
  • Rammer 1-2 prosent av befolkningen, hyppigst blant kvinner. Opptrer som regel i mange ledd, hos noen er nakkeplager fremtredende
  • Kronisk, tilbakevendende betennelsessykdom som særlig angriper små ledd i hender og føtter
  • Starter oftest snikende i leddene i fingre og tær, kan med tiden også angripe større ledd, er som regel symmetrisk
 • Bekhterevs sykdom
  • Årsaken er en betennelsessykdom som særlig rammer ryggsøylen, men betennelser kan forekomme også i andre ledd
  • Tilstanden debuterer vanligvis mellom 18 og 40 års alder. Starter gjerne med ryggsmerter som kommer gradvis og snikende, gir vedvarende ryggplager i mer enn 3 mnd. Typisk er morgenstivhet og bedring ved aktivitet
 • Reumatisk muskelbetennelse (polymyalgia reumatika)
  • En ikke helt uvanlig muskelsykdom som forekommer hos personer over 50 år
  • De mest typiske symptomene er muskulære plager fra hofte- og skuldermuskulatur med nedsatt bevegelighet. Noen kan bli påfallende mentalt forandret, trege, lite utholdende og med konsentrasjonsvansker. Kortison gir bedring i tilstanden i løpet av timer
Forrige side Neste side