Informasjon, veiviser

Angst, veiviser

Når bør du søke lege?

  • Plager som er så uttalte at det hemmer livet ditt, ødelegger tilværelsen for deg (og for dine nærmeste) - tilsier at du trenger profesjonell hjelp
  • Mange angstpasienter søker lege for fysiske plager som svimmelhet, pustebesvær, svette, smerter, søvnproblemer, muskelstivhet, depressive tanker og andre uspesifikke symptomer som kan være vanskelig å sette ord på
Forrige side Neste side