Informasjon, veiviser

Kroppslige plager med psykisk bakgrunn, veiviser

Kroppslige plager med psykisk bakgrunn betegnes i medisinen som somatisering. Det er kroppslige symptomer hvor kroppslige årsaker ikke kan påvises eller ikke står i forhold til de opplevde plager.

Hva er somatisering?

 • Kroppslige plager med psykisk bakgrunn betegnes i medisinen som somatisering
 • Det betegner kroppslige symptomer hvor kroppslige forklaringer ikke kan påvises eller ikke står i forhold til de opplevde plager
 • Somatisering er nært knyttet til helseangst, hvor pasienten oppfatter minimale plager som tegn på alvorlig kroppslig (somatisk) sykdom
 • Somatoforme lidelser er karakterisert ved stadige bekymringer over symptomer eller betydningen av disse

Forekomst

 • Somatisering er svært vanlig både hos friske, ved de fleste reelle kroppslige lidelser og ved visse psykiatriske lidelser
 • Somatisering ses også som mer isolerte fenomener ved den gruppe lidelser som kalles somatiseringslidelser. Disse utgjør et lite mindretall av personene som somatiserer

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Kroppslig (organisk) sykdom må selvsagt utelukkes på en tilfredsstillende måte
 • Somatoforme lidelser
  • Pasient som gjentatte ganger oppsøker lege for kroppslige plager
  • Tross negative funn ved undersøkelser, kommer pasienten stadig tilbake og ønsker nye undersøkelser
 • Primær psykiatrisk lidelse må utredes

Sjeldne årsaker

 • Schizofreni
  • Generelt kjennetegnes de schizofrene lidelsene av grunnleggende og karakteristiske endringer av tenkning og virkelighetsoppfatning, og av inadekvat eller avflatet affekt. Klar bevissthet og intellektuell kapasitet er vanligvis opprettholdt, selv om en viss tenkningsforstyrrelse kan utvikles over tid
  • De viktigste psykiske sykdomsfenomenene omfatter tankeekko, tankepåføring eller tanketyveri, tankekringkasting, vrangforestillinger, hallusinasjoner - stemmer som kommenterer eller diskuterer pasienten i tredje person, tankeforstyrrelser og negative symptomer
 • Paranoide lidelser
  • Personlighetsforstyrrelse preget av mistenksomhet, mistillit, tolker handlinger fiendlig eller foraktfullt, følsomhet for krenkelser

Når bør du søke lege?

 • Ved denne tilstanden er utfordringen gjerne den motsatte av hva som ellers gjelder, nemlig hvordan få vedkommende til ikke å søke lege
 • Hvordan få vedkommende til å akseptere at det ikke foreligger kroppslig sykdom?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Har du noen gang fått påvist en kroppslig sykdom (angi over)?
  • Ja
  • Nei
 • Har du vært til mange ulike undersøkelser de senere årene?
  • Ja
  • Nei
 • Har eventuelt de mange undersøkelsene avdekket noe galt?
  • Ja
  • Nei
  • Jeg har ikke vært til mange undersøkelser
 • Er det de samme plagene du har hele tiden, eller skifter det?
  • For det meste de samme plagene
  • Plagene skifter
 • Har du de siste dagene hatt noen av følgende problemer?
  • Nei
  • Ryggsmerter
  • Hodepine
  • Svimmelhet
  • Slitenhetsfølelse
  • Mageplager
  • Smerter i armer, ben, ledd
  • Søvnvansker
 • Ledsagende symptomer?
  1. Er mer bekymret for helsen enn andre
  2. Har vært utsatt for sterke psykiske eller sosiale belastninger i senere tid
  3. Angst
  4. Depresjon

Legeundersøkelsen

 • Legen må avklare om somatisk forklaring på plagene kan påvises
 • Legen må undersøke om psykiatrisk forklaring på plagene kan påvises
 • Det er viktig å gjøre disse vurderingene raskt for å unngå kronifisering

Andre undersøkelser

 • Mange med somatiseringstendens går meget hyppig til lege. Ofte kommer de tilbake med de samme symptomene, og det er lett for å gjenta prøver og undersøkelser som er gjort en rekke ganger tidligere. For legen (og samfunnet) er det viktig å bryte denne onde sirkelen og være kritisk i forhold til det å gjenta tidligere undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er sjelden nødvendig