Informasjon, veiviser

Hudinfeksjoner, bakterielle, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvordan ser utslettet ut?
  1. Rødflammet
  2. Røde prikker
  3. Kviseliknende
  4. Små blemmer
  5. Store blemmer
  6. Sårdannelser
  7. Opphovnet
 • Hvor er utslettet lokalisert?
  • Over hele kroppen + armer, bein, hode
  • Bare på kroppen
  • Bare på armer eller bein
  • Bare på hodet/ansiktet
  • Bare rundt munnen
  • I armhulene
 • Varighet?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Flere måneder
 • Andre symptomer?
  1. Feber
  2. Litt nedsatt allmenntilstand
  3. Betydelig nedsatt allmenntilstand
  4. Litt smerter
  5. Betydelige smerter
 • Mulige medvirkende årsaker?
  1. Smitte fra andre
  2. Menneskebitt
  3. Dyrebitt
  4. Bivirkning av medisin
  5. Kortisonbehandling
 • Andre samtidige sykdommer?
  1. Diabetes
  2. Leversykdom
  3. Nedsatt antall hvite blodlegemer (nøytropeni)
  4. Narkomani

Legeundersøkelsen

 • Legen vil granske utslettet, hudforandringene, sjekke om du har feber, allmenntilstanden din
 • Det kan være aktuelt å ta en bakterieprøve av hudforandringene, eventuelt noen enkle blodprøver som blodsenkning, CRP, antall hvite blodlegemer
 • Ved mistanke om underliggende sykdom vil legen foreta en grundig kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Ved akutte, større infeksjoner der det er markanten sykdomstegn, er det aktuelt å legge deg inn på sykehuset
 • Lettere infeksjoner kan behandles utenfor sykehus, men du får beskjed om raskt å kontakte lege påny ved forverring
Forrige side