Informasjon

Vaksinasjonsprogrammet

Hvor lenge har vi vaksinert?

 • Vaksine mot tuberkulose - BCG-vaksine ble innført i 1947. Fram til 1995 var den påbudt, var deretter et frivillig tilbud på linje med de øvrige barnevaksiner. Fra skoleåret 2009/2010 er vaksinen tatt ut av programmet
 • DTP-vaksine ble innført i vaksinasjonsprogrammet i 1952. (D=Difteri. T=Tetanus, stivkrampe. P=Pertussis, kikhoste)
 • Poliovaksine (IPV) ble innført skoleåret 1956/57. Det betyr at man kan regne med at personer født i 1943 eller senere har fått dette tilbudet
 • Meslingevaksine ble innført i 1969 (gis som MMR-vaksine)
 • Vaksine mot røde hunder har blitt tilbudt jenter i ungdomsskolen fra 1978 (MMR) 
 • MMR-vaksinen har vært i programmet siden 1983. (M=Measles, meslinger. M=Mumps, kusma. R=Rubella, røde hunder)
 • Hib-vaksinen ble innført i 1992
 • Pneumokokkonjugatvaksine for spedbarn ble innført i 2006
 • Hepatitt B-vaksine ble innført for alle for spedbarn født etter 1. november 2016, gis i kombinasjonsvaksine med DTP-IPV-Hib-HepB
 • HPV vaksine for jenter i 7. klasse fra høsten 2009, også til gutter fra skoleåret 2018/2019
 • Rotavirusvaksine ble innført høsten 2014
Forrige side Neste side