Nyhetsartikkel

Ny studie om barn og fysisk aktivitet

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Flere overvektige

I samme periode, fra 2000 til 2005, ble det sett en økning i antall som ble klassifisert som overvektige og fete.

- Det er en økning i aktivitetsnivået blant barn, hvorfor er det da også en økning i antall overvektige barn?

- Dette er et komplisert spørsmål. I forhold til overvekt er både fysisk aktivitet og kosthold viktige faktorer. Siden vi ser at aktivitetsnivået øker, er det grunn til å spekulere i om det har skjedd noe med kostholdet og økt inntak. I denne undersøkelsen har vi ikke data til å si noe om dette, sier Kolle.

Undersøkelsen har også studert barn og unges fysiske form og kondisjon, og her var det store variasjoner.

- Vi målte kondisjonen ved at elevene gjennomførte en sykkeltest med økende belastning til utmattelse, og oksygenopptaket ble målt direkte. Blant 9-åringene var kondisjonstallet (ml •min-1• kg-1) 43 hos jenter og 48 hos gutter, og hos 15-åringer var kondisjonstallet henholdsvis 41 og 52.

Disse verdiene er tilsvarende resultater fra andre studier som har målt barn i samme alder ved bruk av sykkelergometer test. Det var imidlertid stor variasjon i utvalgets fysiske form. De 10 prosent med høyest kondisjon hadde om lag dobbelt så høyt oksygenopptak som de 10 prosent med lavest oksygenopptak.

- De i den sistnevnte gruppen har et oksygenopptak på 30-36, og dette er tilsvarende verdier som er sett blant inaktive voksne, avslutter hun.

Forrige side Neste side