Informasjon

Kostråd til gravide

Temaside om Korona

Fugleegg

Måseegg inneholder høyt nivå av fremmedstoffer. Gravide bør derfor ikke spise måseegg. Egg fra andre ville fugler er ikke undersøkt, men egg fra andre typer fiskespisende fugl har mest sannsynlig også høyt hold av miljøgifter (for eksempel ærfuglegg).

Forrige side Neste side