Informasjon

Keisersnitt

Keisersnitt som utføres i Norge skal ha en medisinsk årsak. Vanlige grunner til at keisersnitt er blant annet trangt bekken og stort barn, misdannelser i fødselsveiene, sykdom hos mor, tidligere keisersnitt, og svangerskapsforgiftning.

Hvordan gjøres keisersnitt

De fleste keisersnitt gjøres med "ryggbedøvelse", enten epidural eller spinal. Mor er da våken under hele operasjonen og kan få se barnet straks det er født (det vil være en skillevegg hengt over magen til mor, slik at hun ikke kan se noe av selve inngrepet). I enkelte tilfeller vil en velge å gi narkose (slik at mor sovner). Dette gjelder særlig dersom inngrepet må skje fort, og en ikke rekker å legge ryggbedøvelse.

Et ca 20 cm langt snitt legges på tvers like over hårfestet ovenfor blygdbenet. Arret etter inngrepet er ofte lite, nesten usynlig! Selve operasjonen varer gjerne 45 minutter, men mesteparten av denne tiden går til å lukke operasjonssåret. Å legge snittet og ta ut barnet tar ofte mindre enn 5 minutter

Mor vil bli sendt til overvåkningsposten etter operasjonen, der må hun være i minst 5 timer før hun flyttes over på barselavdelingen - hvor barnet venter og hvor mor får ha barnet hos seg på vanlig måte. (Ofte vil også mor få sjansen til å være litt med barnet på overvåkningen)

De fleste kvinner som føder med keisersnitt, er klare for hjemreise fra sykehuset 4-7 dager etter fødselen. Gjennomsnittlig opphold i sykehus i Norge etter ukomplisert keisersnitt er 5 dager (4,9 dager i 2005). Som etter andre operative inngrep skal mor ta det med ro i fire til seks uker, og spesielt unngå tunge løft. Dette er for å unngå at operasjonssåret åpner seg igjen

I noen tilfeller er det nødvendig å åpne livmoren på langs ved keisersnitt (langsgående snitt). Dette innebærer større risiko for blødning, samt at fremtidlige svangerskap også helst må forløses med keisersnitt (fordi livmoren ikke vil tåle påkjenningen fra riene). Denne typen keisersnitt kan være nødvendig dersom nedre del av livmoren er svært smal - noe som ofte skyldes at barnet ligger i tverrleie eller i seteleie.

Som ved vanlig fødsel via skjeden kan barnefar eller en annen person kvinnen ønsker å ha med, være tilstede under inngrepet ved planlagte keisersnitt.

Forrige side Neste side