Informasjon

Keisersnitt

Hvordan gjøres keisersnitt

De fleste keisersnitt gjøres med "ryggbedøvelse", enten epidural eller spinal. Du er da våken under hele operasjonen og kan få se barnet straks det er født (det vil være en skillevegg ovenfor magen, slik at du ikke kan se noe av selve inngrepet). I enkelte tilfeller vil en velge å gi narkose (slik at du sovner). Dette gjelder særlig dersom inngrepet må skje fort, og en ikke rekker å legge ryggbedøvelse.

Et omlag 20 cm langt snitt legges på tvers like over hårfestet ovenfor underlivsbenet. Arret etter inngrepet er ofte lite. Selve operasjonen varer gjerne 45 minutter, men mesteparten av denne tiden går til å lukke operasjonssåret. Å legge snittet og ta ut barnet tar ofte mindre enn fem minutter

Etter operasjonen vil du bli sendt til overvåkningsposten, der må du være i noen timer før overflytting til barselavdelingen - hvor barnet venter og hvor du får ha barnet hos seg på vanlig måte. (Ofte vil du også få være litt med barnet på overvåkningen).

De fleste kvinner som føder med keisersnitt, er klare for hjemreise noen dager etter fødselen. Som etter andre operative inngrep skal du ta det med ro i seks uker, og spesielt unngå tunge løft og tungt husarbeid. Dette er for å unngå at operasjonssåret åpner seg igjen.

I noen tilfeller er det nødvendig å åpne livmoren på langs ved keisersnitt (langsgående snitt). Dette innebærer større risiko for blødning, samt at fremtidlige svangerskap også helst må forløses med keisersnitt (fordi livmoren ikke vil tåle påkjenningen fra riene). Denne typen keisersnitt kan være nødvendig dersom nedre del av livmoren er svært smal - noe som ofte skyldes at barnet ligger i tverrleie eller i seteleie.

Som ved vanlig fødsel via skjeden kan barnefar eller en annen person kvinnen ønsker å ha med, være tilstede under inngrepet ved planlagte keisersnitt.

Forrige side Neste side