Informasjon

Minipiller

Minipiller er piller som kun inneholder hormonet gestagen/progesteron, og ikke østrogen.

[imported]

Virkningsmekanisme

 • Minipiller inneholde hormoner av typen gestagener, og inneholder ikke østrogen.
 • Getagener fører til at slimhinnen inne i livmoren blir tynnere og uegnet til å ta imot befruktede egg.
 • Slimet i livmorhalsen forandres også slik at sædcellene ikke så lett kommer gjennom til livmorhulen.
 • Antallet eggløsninger reduseres ofte etter en tids bruk, og spesielt er dette vanlig med preparatet som inneholder desogestrel (ved vanlige p-piller stopper eggløsningene helt).
Livmoren sett forfra
Innvendige kjønnsorganer, kvinne, sidebilde

Fordeler

 • Relativt god sikkerhet.
 • Minipiller fører ikke til økt risiko for blodpropp hos friske kvinner, men dersom du har eller tidligere har hatt blodpropp, bør du diskutere prevensjonsvalget med lege. I slike tilfeller kan det være sikrest å bruke prevensjon som er helt hormonfri. Les mer under generelt.
 • Heller ingen økt risiko for brystkreft forbundet med minipillebruk.
 • Det er ingen holdepunkter for at bruk av minipiller fører til vektøkning.
 • Kan trygt benyttes i perioder med amming. Små mengder av gestagenet passerer over i morsmelken, men dette har ingen innvirkning på barnet og heller ikke på melkemengden.

Ulemper

 • Ikke like sikre som p-piller.
 • Må tas regelmessig til samme tid hver dag. Dersom tablettinntaket en enkelt gang forskyves med mer enn 3 timer, anbefales det å bruke kondom i tillegg den første påfølgende uken.
 • Vil ofte føre til uregelmessig menstruasjonsblødninger, ikke sjelden oppleves langvarige blødninger.
 • Hormonbivirkninger som ømme bryst, humørsvingninger og utbrudd av kviser kan forekomme.
 • Dersom du bruker antibiotika, eller dersom du behandles med medisiner mot epilepsi, kan denne prevensjonen være mer usikker. Snakk med legen din dersom du bruker slike eller andre faste medisiner.

Generelt

 • Kan brukes i alle aktuelle aldersgrupper.
 • Kan også benyttes i ammeperioder. Kvinner som har fått menstruasjonen tilbake etter fødsel, tar første tabletten på menstruasjonens første dag. Dersom menstruasjonen ikke er kommet i gang, kan den første tabletten tas når som helst.
 • Selv om det ikke er vist at minipiller fører til blodpropp, anbefales at behandlingen med minipille stanses om det oppstår blodpropp. Kvinner som har hatt blodpropp, bør utvise forsiktighet med bruk av minipiller og bør samrå seg med sin lege. Det bør også overveies om bruken av minipillen bør innstilles ved langvarig immobilisering på grunn av kirurgisk inngrep eller sykdom.

Undervisningsprogram

Vil du vite mer?

Brystkreft

P-piller