Informasjon

P-piller

Temaside om Korona

Ulemper

 • Beskytter ikke mot kjønnsykdommer
 • Kan gi redusert sexlyst
 • Kan medføre humørsvingninger
 • Kan forverre migrene. Noen får økt hodepine de første månedene etter oppstart, men hodepinen forsvinner hos de aller fleste. Det er lite eller ingenting å hente på å skifte til annen type p-pille
 • Det er påvist en liten økning i forekomsten av brystkreft hos p-pille brukere. Økningen er liten og brystkreft er svært sjelden i aktuelle aldersgrupper
 • Det er også økt risiko for blodpropp:
  • P-piller skal derfor ikke gis til kvinner som har hatt blodpropp i legger eller lunger
  • Skal heller ikke brukes dersom det er bekreftet eller mistanke om arvelig anlegg for blodpropp, grundig utspørring angående blodpropp i nærmeste familie er derfor viktig
 • På grunn av faren for blodpropp anbefales ikke p-piller til kvinner som røyker og er over 35 år
 • Før større kirurgiske inngrep skal kvinnen slutte med p-piller i to uker før operasjonen
  • Ved mindre operasjoner som varer under 30 minutter, og hvor kvinnen raskt er ute av sengen etter inngrepet, behøver hun ikke slutte med p-piller
 • P-piller med lavt østrogeninnhold og som inneholder gestagenet levonorgestrel eller noretisteron, er vist å ha lavere risiko for blodpropp enn nyere p-piller som inneholder drosperidon1
  • Statens Legemiddelverk (SLV) anbefaler av den grunn p-pillene Loette, Almina, Microgynon, Oralcon eller Vilora som naturlig førstevalg (kfr informasjonsskriv fra SLV)
 • Minipiller fører ikke til økt risiko for blodpropp, men gir oftere blødningsforstyrrelser
 • Se sjekkliste for forskrivere av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler
Forrige side Neste side