Informasjon

P-piller

Ulemper

Ufarlige bivirkninger

 • Ømme bryster, kvalme, leggkramper og svimmelhet er vanlig, men går vanligvis over i løpet av noen måneder
 • Kan gi redusert sexlyst
 • Kan medføre humørsvingninger eller nedstemthet
 • Mange rapporterer vektøkning ved oppstart av p-piller, men gjennomsnittlig økning er anslått å være liten (omkring 500 gram)
 • Noen får økt hodepine de første månedene etter oppstart, men hodepinen forsvinner hos de aller fleste
 • Kan forverre migrene
  • Noen kvinner med migrene får økt antall migreneanfall ved bruk av kombinasjons p-piller
  • Det er lite eller ingenting å hente på å skifte til annen type p-pille

Brystkreft

 • Det er påvist en liten økning i forekomsten av brystkreft hos p-pille brukere. Økningen er liten og brystkreft er svært sjelden i aktuelle aldersgrupper
 • Du skal ikke bruke p-piller av kombinasjonstype om du har eller tidligere har hatt brystkreft 

Blodpropp

 • Risiko for blodpropp er økt ved bruk av kombinasjons p-piller og disse bør derfor ikke brukes dersom du av andre grunner har økt risiko for blodpropp
 • Du skal ikke ikke bruke p-piller av kombinasjonstypen dersom du kommer under noen av følgende kategorier 
 • Større kirurgiske inngrep
  • Tidligere var det vanlig å anbefale opphold i p-pillebruk fra to til fire uker før større operasjoner til et par uker etter
  • I dag gjøres som regel en totalvurdering av risiko - det er derfor viktig å opplyse legen om at du bruker p-piller
  • Er du normalvektig og uten andre risikofaktorer for blodpropp, er det vanligvis ikke nødvendig å stoppe å ta p-piller 
 • P-piller med lavt østrogeninnhold og som inneholder gestagenet levonorgestrel eller noretisteron, er vist å gi lavere risiko for blodpropp enn nyere p-piller som inneholder drosperidon1
  • Statens Legemiddelverk (SLV) anbefaler av den grunn p-pillene Loette, Amorina, Microgynon, Mirabella, Oralcon eller Mirabella som naturlig førstevalg
  • I tillegg anses kombinasjons p-piller som inneholder norgestimat, Amorina å ha tilsvarende lav risiko
  • Se Legemiddelverkets informasjon
 • Minipiller fører ikke til økt risiko for blodpropp, men gir oftere blødningsforstyrrelser
 • Se sjekklisten for helsepersonell med råd for å redusere risiko for blodpropp ved forskrivning av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler
Forrige side Neste side