Informasjon

P-piller

P-piller er svært sikre når de brukes riktig, og gir regelmessige og små menstruasjoner. Bivirkninger kan være redusert sexlyst, humørsvingninger, forverret migrene og økt risiko for blodpropp.

Temaside om Korona

I 2006 ble det innført en fast bidragssats for hormonelle prevensjonsmidler for kvinner i aldersgruppen 16 til og med 19 år. Ordningen inkluderer hormonelle prevensjonsmidler i tablettform, plaster, vaginalring, implantat og spiral. Bidragssatsen er per 2018 464 kroner per ett års forbruk. For spiral og p-stav gis det bidrag på 464 kroner for hvert år av den korteste av følgende tidsperioder: Frem til kvinnen fyller 21 år eller prevensjonsmiddelets angitte virketid. Kvinner som bruker prevensjonsmidler som er dyrere enn bidragssatsen, må betale mellomlegget selv.

Virkningsmekanisme

 • Hindrer eggløsning
 • Livmorslimhinnen blir også mindre mottakelig for et befruktet egg
 • Slimet i livmorhalsen blir mindre gjennomtrengelig for sædceller

Fordeler

 • Er svært sikker prevensjon når de brukes riktig
 • Det er mindre feilbruk ved bruk av monofasiske p-piller
 • Er enkle å bruke
 • Gir regelmessige og forholdsvis små blødninger
 • Vil som regel redusere eller fjerne menstruasjonssmerter
 • Kan brukes til å forskyve menstruasjonen eller til å hoppe over menstruasjoner ved å gå direkte over på nytt brett (gjelder monofasiske p-piller)
 • Ved langvarig bruk reduseres risikoen for utvikling av kreft i eggstokker og livmor

Ulemper

 • Beskytter ikke mot kjønnsykdommer
 • Kan gi redusert sexlyst
 • Kan medføre humørsvingninger
 • Kan forverre migrene. Noen får økt hodepine de første månedene etter oppstart, men hodepinen forsvinner hos de aller fleste. Det er lite eller ingenting å hente på å skifte til annen type p-pille
 • Det er påvist en liten økning i forekomsten av brystkreft hos p-pille brukere. Økningen er liten og brystkreft er svært sjelden i aktuelle aldersgrupper
 • Det er også økt risiko for blodpropp:
  • P-piller skal derfor ikke gis til kvinner som har hatt blodpropp i legger eller lunger
  • Skal heller ikke brukes dersom det er bekreftet eller mistanke om arvelig anlegg for blodpropp, grundig utspørring angående blodpropp i nærmeste familie er derfor viktig
 • På grunn av faren for blodpropp anbefales ikke p-piller til kvinner som røyker og er over 35 år
 • Før større kirurgiske inngrep skal kvinnen slutte med p-piller i to uker før operasjonen
  • Ved mindre operasjoner som varer under 30 minutter, og hvor kvinnen raskt er ute av sengen etter inngrepet, behøver hun ikke slutte med p-piller
 • P-piller med lavt østrogeninnhold og som inneholder gestagenet levonorgestrel eller noretisteron, er vist å ha lavere risiko for blodpropp enn nyere p-piller som inneholder drosperidon1
  • Statens Legemiddelverk (SLV) anbefaler av den grunn p-pillene Loette, Almina, Microgynon, Oralcon eller Vilora som naturlig førstevalg (kfr informasjonsskriv fra SLV)
 • Minipiller fører ikke til økt risiko for blodpropp, men gir oftere blødningsforstyrrelser
 • Se sjekkliste for forskrivere av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler

Generelt

 • Vektøkning er ikke dokumentert som bivirkning for noen av p-pillene på markedet
 • Endel jenter får noe større bryster ved bruk av p-piller på grunn av østrogenstimuleringen
 • P-pillene bør tas på et noenlunde fast tidspunkt en gang i døgnet. Dersom kvinnen glemmer en pille bør denne tas før det har gått 36 timer etter forrige pille
 • Ved oppkast eller diaré like etter inntak av pillen kan opptaket av medisinen fra tarmen bli ufullstendig, og dermed kan eggløsningen komme i gang. I slike situasjoner bør en fortsette å ta medisinen, men sikre seg ved å bruke kondom i tillegg den aktuelle måneden
 • P-piller reduserer fruktbarheten i en periode etter at du har stanset bruken av pillen. Tid til første menstruasjon etter opphør av behandlingen kan variere, men menstruasjonen kan forventes å komme tilbake innen tre måneder. Det synes ikke å være forskjeller mellom ulike typer p-piller
 • Vanlige p-piller, som inneholder både østrogen og gestagen, anbefales ikke under amming fordi østrogenet kan bidra til å redusere melkemengden

 

Illustrasjoner

 • P-piller

Vil du vite mer?

 • Introduksjon til de ulike prevensjonsmetoder
 • P-piller og fare for blodpropp (Statens Legemiddelverk)
 • Menstruasjonssmerter
 • Kreft i livmoren
 • Kreft i eggstokkene
 • Migrene
 • Brystkreft
 • Kondom

Kilder

Referanser

 1. Jick SS, Hernandez RK. Risk of non-fatal thromboembolism in women using oral contraceptives containing drospirenone with women using oral contraceptives containing levonorgestrel: case-control study using Unites States claims data. BMJ 2011; 342: d2151. BMJ (DOI)