Informasjon

P-piller

P-piller er sikre når de brukes riktig. Kombinasjons p-piller reduserer blødningsmengden. Bivirkninger kan være redusert sexlyst, humørsvingninger, forverret migrene og økt risiko for blodpropp.

Virkningsmekanisme

 • Hindrer eggløsning
 • Livmorslimhinnen blir også mindre mottakelig for et befruktet egg
 • Slimet i livmorhalsen blir mindre gjennomtrengelig for sædceller

Fordeler

 • Er svært sikker prevensjon når de brukes riktig
 • Det er mindre feilbruk ved bruk av monofasiske p-piller
 • Er enkle å bruke
 • Gir regelmessige og forholdsvis små blødninger
 • Vil som regel redusere eller fjerne menstruasjonssmerter
 • Du kan forskyve menstruasjonen eller hoppe over menstruasjoner ved å gå direkte over på nytt brett (gjelder monofasiske p-piller)
 • Kan ha positiv effekt på kviser
 • Ved langvarig bruk reduseres risikoen for utvikling av kreft i eggstokkerlivmorkreft og muligens tykktarmskreft

Ulemper

Ufarlige bivirkninger

 • Ømme bryster, kvalme, leggkramper og svimmelhet er vanlig, men går vanligvis over i løpet av noen måneder
 • Kan gi redusert sexlyst
 • Kan medføre humørsvingninger eller nedstemthet
 • Mange rapporterer vektøkning ved oppstart av p-piller, men gjennomsnittlig økning er anslått å være liten (omkring 500 gram)
 • Noen får økt hodepine de første månedene etter oppstart, men hodepinen forsvinner hos de aller fleste
 • Kan forverre migrene
  • Noen kvinner med migrene får økt antall migreneanfall ved bruk av kombinasjons p-piller
  • Det er lite eller ingenting å hente på å skifte til annen type p-pille

Brystkreft

 • Det er påvist en liten økning i forekomsten av brystkreft hos p-pille brukere. Økningen er liten og brystkreft er svært sjelden i aktuelle aldersgrupper
 • Du skal ikke bruke p-piller av kombinasjonstype om du har eller tidligere har hatt brystkreft 

Blodpropp

 • Risiko for blodpropp er økt ved bruk av kombinasjons p-piller og disse bør derfor ikke brukes dersom du av andre grunner har økt risiko for blodpropp
 • Du skal ikke ikke bruke p-piller av kombinasjonstypen dersom du kommer under noen av følgende kategorier 
 • Større kirurgiske inngrep
  • Tidligere var det vanlig å anbefale opphold i p-pillebruk fra to til fire uker før større operasjoner til et par uker etter
  • I dag gjøres som regel en totalvurdering av risiko - det er derfor viktig å opplyse legen om at du bruker p-piller
  • Er du normalvektig og uten andre risikofaktorer for blodpropp, er det vanligvis ikke nødvendig å stoppe å ta p-piller 
 • P-piller med lavt østrogeninnhold og som inneholder gestagenet levonorgestrel eller noretisteron, er vist å gi lavere risiko for blodpropp enn nyere p-piller som inneholder drosperidon1
  • Statens Legemiddelverk (SLV) anbefaler av den grunn p-pillene Loette, Amorina, Microgynon, Mirabella, Oralcon eller Mirabella som naturlig førstevalg
  • I tillegg anses kombinasjons p-piller som inneholder norgestimat, Amorina å ha tilsvarende lav risiko
  • Se Legemiddelverkets informasjon
 • Minipiller fører ikke til økt risiko for blodpropp, men gir oftere blødningsforstyrrelser
 • Se sjekklisten for helsepersonell med råd for å redusere risiko for blodpropp ved forskrivning av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler

Bruk

 • P-pillene bør tas på et noenlunde fast tidspunkt en gang i døgnet. Dersom du glemmer en pille bør denne tas før det har gått 36 timer etter forrige pille
 • Ved oppkast eller diaré like etter inntak av pillen kan opptaket av medisinen fra tarmen bli ufullstendig, og dermed kan eggløsningen komme i gang. I slike situasjoner bør du fortsette å ta medisinen, men sikre deg ved å bruke kondom i tillegg den aktuelle måneden
 • P-piller reduserer fruktbarheten i en periode etter at du har stanset bruken av pillen. Tid til første menstruasjon etter opphør av behandlingen kan variere, men menstruasjonen kan forventes å komme tilbake innen tre måneder. Det synes ikke å være forskjeller mellom ulike typer p-piller
 • Vanlige p-piller, som inneholder både østrogen og gestagen, anbefales ikke under amming fordi østrogenet kan bidra til å redusere melkemengden

Stønad til prevensjon for unge kvinner

HELFO yter en fast bidragssats for prevensjonsmidler for kvinner mellom 16 og 22 år. Ordningen omfatter p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav, hormonspiral eller kobberspiral. Bidragssatsen er per 2021 492 kroner per år. Bruker du et prevensjonsmiddel som er dyrere enn bidragssatsen, må du betale mellomlegget selv. Apoteket beregner hva du eventuelt skal betale.

Illustrasjoner

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Jick SS, Hernandez RK. Risk of non-fatal thromboembolism in women using oral contraceptives containing drospirenone with women using oral contraceptives containing levonorgestrel: case-control study using Unites States claims data. BMJ 2011; 342: d2151. BMJ (DOI)