Nyhetsartikkel

Nytt bivirkningsregister - økt pasientsikkerhet

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Nasjonale helseregistre

Gode helseregistre øker pasientsikkerheten. De inneholder opplysninger samlet inn fra ulike deler av helsetjenesten og er et viktig grunnlag for forskning på årsaker og sammenhenger. Dette sørger for nyttig kunnskap som kan brukes til å forbedre behandlingsmetoder og medisiner3.

Nasjonale helseregistre er lovbestemte og landsdekkende register som helsepersonell er pliktige til å melde opplysninger til (hjemmel i helseregister- loven § 11).

Personvern

Opplysningene i nasjonale registre er knyttet til fødselsnummer og er identifiserbare. Derfor er det strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern ved håndtering av data.

Pasienter har rett til informasjon og innsyn i egne opplysninger, og rett til innsyn i hvem som har fått tilgang til disse. Den registrerte i bivirkningsregisteret kan motsette seg at helseopplysninger gjøres tilgjengelig for andre enn Legemiddelverket.

Forskning

Norge har gode helseregistre, men tilgangen til sammenstilte data er i dag vanskelig og tidkrevende. Kildene er spredt på forskjellige registre og plattformer med ulike søknadsprosesser. Helsedataprogrammet, i regi av Direktoratet for e-helse, skal
utvikle Helseanalyseplattformen - en sikker felles plattform. Den vil
forenkle tilgangen og legge til rette for analyser på tvers av forskjellige registre4.

Forrige side Neste side