Informasjon

Hvordan unngår du overoppheting og heteslag?

Symptomer

Ved overoppheting er kroppstemperaturen mellom 37°C og 40°C. Vanlige symptomer er hodepine, svimmelhet, tørste, muskelsvakhet eller muskelkramper, kvalme og brekninger.

Heteslag er en livstruende tilstand karakterisert ved forhøyet kroppstemperatur over 40°C. Symptomene er i starten ofte svimmelhet, hodepine og kvalme. Gradvis øker pulsen. Mer alvorlige symptomer er tørr og blussende hud, nesten ingen svette, minsket urinproduksjon og dermed svært konsentrert urin, pustevansker. Etter hvert inntrer sviktende funksjon av sentralnervesystemet, noe som fører til omtåkethet, forvirring, kramper eller koma. Tilstanden kan utvikle seg langsomt over flere dager og forekommer først og fremst blant eldre og blant personer med kroniske sykdommer. Når temperaturen, målt i endetarmen, er høyere enn 41°C, begynner situasjonen å bli svært alvorlig. Ved kroppstemperaturer over 42°C kan det oppstå skader på viktige organer som hjerne, lever og nyrer. Heteslag kan være en dødelig tilstand på tross av tilsynelatende effektiv behandling. Og blant dem som overlever, kan resultatet bli varige nevrologiske skader.

Forrige side Neste side