Informasjon, veiviser

Førstehjelp ved brannskade

Forbrenning av huden kan anta alle grader fra lett forbrenning til betydelig forbrenning.

Kjerneopplysninger

 • En forbrenning eller skålding av huden kan føre til infeksjon
 • Alvorlige forbrenninger medfører tap av væske som kan lede til sjokk
 • Skålding er forbrenninger som følge av fuktig varme som kokende vann eller steam
 • Når du står overfor en forbrenning, må du reagere raskt for å begrense virkningen av varmen på huden og forhindre at mikrober trenger inn i det forbrente området og forårsaker infeksjon
 • En alvorlig forbrenning trenger umiddelbar sykehusbehandling for å begrense ytterligere skader

Grad av forbrenning

 • For å skille en mindre brannskade fra en alvorlig brannskade, bør du bestemme grad og omfang av skade mot kroppens vev
 • Det skilles mellom tre grader av forbrenning:

Førstegrad

 • De minst alvorlige brannskadene er de hvor bare det ytre laget av huden er forbrent
 • Huden er vanligvis rød, hoven og det er smertefullt
 • Det ytre hudlaget er ikke brent gjennom
 • En førstegradsforbrenning behandles som en liten brannskade med mindre det er større områder som er skadet i hendene, føttene, i lysken, på setet eller over et større ledd

Annengrad

 • Når det ytterste hudlaget er brent gjennom, og det neste hudlaget også er brent, betegnes forbrenningen som annengrads
 • Det danner seg blemmer, og huden blir intenst rød og flekkete
 • Annengrads forbrenning gir sterk smerte og hevelse
 • Dersom en annengrads forbrenning ikke er større enn 5-7 cm i diameter, behandles det som en førstegrads forbrenning
 • Er det forbrente området større, eller hvis brannskaden er på hender, føtter, lyske, sete eller over et større ledd, må du søke medisinsk hjelp snarest

Tredjegrad

 • De alvorligste brannskadene er smertefrie - fordi nerveendene er ødelagte - og involverer alle lagene i huden
 • Fett, muskler og selv bein kan være skadet
 • Områder kan være forkullet eller se tørre og hvite ut
 • Pustevansker kan være uttrykk for innånding av mye røyk (kullos)
Animasjon av brannskader

Behandling

Mindre brannskader

Mindre brannskader, inkludert overfladisk annengrads forbrenning som ikke er større enn 5-7 cm i diameter, behandles på følgende måte:

 1. Kjøl ned brannskaden. Hold det forbrente området under rennende lunkent vann på omtrent 20 grader i 20 minutter. Eventuelt bruk dusjen. Hvis rent rennende vann ikke er tilgjengelig, holdes forbrenningen i lunkent vann eller kjøles med kalde omslag. Ved å kjøle ned brannskaden forhindres videre utbredelse av skaden. Ikke legg is på brannskaden, det kan gi frostskade.
 2. Hev armen/benet for å redusere hevelse
 3. Fjern smykker eller klær som kan bli trange når hevelse kommer. Fastbrente klær fjernes ikke
 4. Andregrads brannskader og større brannskader bør deretter tildekkes med bandasje eller håndklær. Bandasjering holder luft borte fra området, reduserer smerten og beskytter hud med blemmer
 5. Dekk brannskaden med en fuktet steril gaskompress. Legg gaskompressen løst på for å unngå trykk mot den brannskadde huden. For å unngå at bandasjen hefter seg til skaden, kan en for eksempel legge plastfilm rett på skaden, men unngå at den ligger sirkulært og hindrer blodtilførselen. 
 6. Førstegrads brannskader der huden bare er rød og ikke har blemmer, trenger ikke tildekkes og vil vanligvis tilhele i løpet av få dager
 7. Ta et mildt smertestillende middel. For eksempel Paracet eller Brufen

Større brannskader

 • Ved større forbrenninger ring 113 eller skaff medisinsk nødhjelp snarest
 • Inntil ambulansen eller legen kommer, følg disse rådene:
  1. Ikke fjern fastbrente klær. Men forsikre deg om at den skadde ikke lenger er i kontakt med glødende materiale eller er utsatt for sterk røyk eller varme
  2. Forsikre deg om at den brannskadde puster. Hvis personen har sluttet å puste, sjekk at ikke noe stenger for luftveiene, eventuelt start med hjertelungeredning
  3. Kjøl ned brannskaden med rennende lunkent vann 20 grader i 20 minutter
  4. Dekk det forbrente området med en kjølig, fuktig, steril bandasje eller en ren klut
  5. Hold den skadede varm med tepper eller det du har tilgjengelig
  6. Se etter tegn på sjokk og la pasienten ligge med bena høyt om mulig
  7. Registrer regelmessig livsviktige funksjoner som grad av bevissthet, puls og pust - inntil hjelp kommer

Vil du vite mer?