Informasjon

Premenstruelt syndrom (PMS og PMDD)

Behandling

Det er ingen grunn til å sykeliggjøre kvinners naturlige sykliske svingninger. Dersom plagene er milde og ikke påvirker kvinnens funksjon i hverdagen, er det viktig at kvinnen selv og omgivelsene aksepterer at psykologiske svingninger kan være normalt, og ikke nødvendigvis trenger behandling. For mange er svingningene til å leve med.

Hos kvinner med uttalte plager kan det være behov for behandling. Mange behandlingsmetoder er utprøvd, men få har vist effekt i gode vitenskapelige studier. Det finnes ingen behandling som kan kurere tilstanden. Effekten av livsstilsendringer og naturprodukter er lite undersøkt i forskningssammenheng.

Medisiner

Det viktigste målet med behandlingen er å lindre symptomene. 

Dersom du har PMS og samtidig behøver prevensjon, er p-piller som inneholder hormonet drospirenon (Yasmin®, Yasminelle®, Yaz®) vist å ha effekt hos en del. Symptomer som hodepine, oppblåsthet, bekkensmerter, hevelser, ømme bryster og humørsvingninger, er i studier vist å reduseres ved bruk av denne typen p-piller. Kvinner som er disponert for blodproppsykdom, bør ikke bruke slik behandling. Andre typer p-piller brukt kontinuerlig eller p-piller med forlenget menstruasjonssyklus kan forsøkes, men forskning har ikke kunnet dokumentere at dette har sikker effekt.

Antidepressive midler som påvirker signalstoffet serotonin i hjernen (SSRI/SNRI, slik som Fluoksetin) er i studier vist å ha god effekt ved uttalt PMS og ved PMDD. Kortvarig behandling i perioder med plager (10 til 14 dager) er vist å være like effektivt som kontinuerlig behandling. Studier viser raskt innsettende effekt, ulikt det en ser ved depresjon eller angst der det gjerne tar flere uker før effekten inntrer.

Det vanndrivende midlet spironolakton er vist å kunne lindre PMS. Lindringen synes å være best mot ømme bryster og oppblåsthet, men også irritabilitet. Midlet foreslås tatt i doser på 25-100 mg daglig i de siste 14 dagene av perioden før menstruasjon. Behandling med hormonene progesteron eller østrogen har ikke vist sikker effekt. NSAIDs har ingen overbevisende effekt.

Bruk av kosttilskudd eller naturmidler er utprøvd i en rekke studier, men resultatene har ikke vært overbevisende. Nattlysolje er funnet å ha effekt på ømme bryster, men er ikke godt utprøvd mot PMS. Munkepepper (Vitex agnus castus) er vist å ha bedre effekt enn luremedisin/placebo, men studiene som er utført på midlet er ikke av god kvalitet. B6-vitamintilskudd har muligens effekt, men kan gi bivirkninger i høye doser.

Den mest ytterligående behandlingen er å fjerne hormonproduksjonen i eggstokkene med hormon-hemmende medikamenter, men dette er behandling med både plagsomme og potensielt alvorlige bivirkninger og brukes derfor sjelden.

Forrige side Neste side