Informasjon

Luftveiene, nedre

Alveolene

De minste bronkiolene går over i alveoler. Det er her det meste av gassutveklingen foregår. Alveolene er små, runde strukturer som likner på drueklaser. Det er anslått at vi har så mye som ca 300 millioner alveoler i kroppen med en samlet overflate på hele 80 m2. Dette store overflatearealet har stor betydning for gassutvekslingen. Over alveolærveggen fraktes både oksygen og karbondioksid. Oksygen fraktes fra alveolenes innside over alveolærveggen til de blodfylte kapillærene som omgir alveolene. Herfra går det oksygenrike blodet til hjertet som sender det ut til resten av kroppens vev og celler. Karbondioksid går den motsatte veien. Det fraktes fra kapillærene til alveolene og pustes herfra ut av kroppen.

Cellene i alveolærveggen består kun av ett enkelt cellelag. Dette fører til at gassutvekslingen kan foregå så lett som mulig. Cellene i alveolene er imidlertid av ulike typer. Mens enkelte celler bare bidrar i veggdannelsen, bidrar andre i dannelsen av surfaktant. Dette er en substans som fører til at alveolene holdes utspilte. På innsiden av alveolærveggen er det et tynt væskelag. På grunn av vannets hydrogenbindinger får væsken i alveolene som er i kontakt med luft en overflatespenning. Denne prøver hele tiden å redusere alveolenes størrelse. Surfaktanten fører til at overflatespenningen minker. På denne måten vil ikke alveolene klappe sammen. Dermed kan det lett foregå gassutveksling.

Forrige side Neste side