Informasjon

Allergenanalyser

For de aller fleste utgjør ikke inneklimaet noe helseproblem. Men dersom vi utsettes for ugunstige forhold i inneluften, kan enkelte oppleve reaksjoner.

Allergi mot faktorer i innemiljøet er et vanlig problem. Eksponering for allergener kan utløse astma og forverre allergisk snue og eksem. Astma er den hyppigste kroniske sykdom hos norske barn.

”Inneallergener” kommer typisk fra kjæledyr med pels - særlig hund og katt, men også kanin, rotte og mus - og fra husstøvmidden. Allergenundersøkelsene kan også gjøres som kvalitetskontroll av innemiljøet i institusjoner som skoler og barnehager eller i hjem.

Inneallergener

Husstøvmidden (Dermatophagoides) lever blan annet av døde hudceller. Den trives derfor i nærkontakt med menneskene og finnes typisk i sengetøy og stoppede møbler. Den geografiske utbredelsen av husstøvmidd i Norge synes å være ujevn. Midd trives best i mildt og fuktig klima, og i innemiljø med høy relativ fuktighet. Mengden er gjerne størst om høsten. Det viktigste stedet der vi utsettes for middallergen, er trolig sengen. Katt og hund er også viktige kilder til inneallergener, og i noen strøk av verden der det ikke er midd, har katt “tatt middens plass” som viktigste inneallergen. Katteallergen er meget “klebrig” og spres med klær og skotøy, slik at høye nivåer kan finnes i hjem uten katt, og også i skoler, barnehager og offentlige kommunikasjonsmidler. Sengen er et viktig oppsamlingssted også for disse allergenene.

Analyse av innemiljøallergener

Målinger av dyreallergener er mest aktuelt i forskningssammenheng. I enkelte tilfeller der personer har store plager relatert til dyreallergener kan imidlertid slike målinger være relevant som en kvalitetssikring av innemiljøet.

Folkehelsetilsynet er tilsluttet et internasjonalt program for kvalitetskontroll av analysene og har selv gjort en kvalitetssikringsstudie av middallergenanalysen. Mugg er en vanskeligere allergenkilde enn midd, hund og katt både med hensyn til selve analyseteknikken og tolkningen av resultatene. Folkehelseinstituttet analyserer ikke med tanke på soppallergener.

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • Folkehelseinstituttet. Råd for godt inneklima i boligen. Publisert 01.11.2016.
  • Folkehelseinstituttet. Inneklima og helseplager. Publisert 16.05.2018.