Informasjon

Allergenanalyser - tilbud til kommunehelsetjenesten

Dersom man mistenker at innemiljøet er dårlig og forårsaker allergisk sykdom, kan det være av interesse både å identifisere innemiljøallergener og bestemme mengden av dem.

Allergi mot faktorer i innemiljøet er et vanlig problem. Eksponering for allergener kan utløse astma og forverre allergisk snue og eksem. Astma er den hyppigste kroniske sykdom hos norske barn.

”Inneallergener” kommer typisk fra kjæledyr med pels - særlig hund og katt, men også kanin, rotte og mus - og fra husstøvmidden. Allergenundersøkelsene kan også gjøres som kvalitetskontroll av innemiljøet i institusjoner som skoler og barnehager eller i hjem.

Inneallergener

Husstøvmidden (Dermatophagoides) lever blan annet av døde hudceller. Den trives derfor i nærkontakt med menneskene og finnes typisk i sengetøy og stoppede møbler. Den geografiske utbredelsen av husstøvmidd i Norge synes å være ujevn. Midd trives best i mildt og fuktig klima, og i innemiljø med høy relativ fuktighet. Mengden er gjerne størst om høsten. Det viktigste stedet der vi utsettes for middallergen, er trolig sengen. Katt og hund er også viktige kilder til inneallergener, og i noen strøk av verden der det ikke er midd, har katt “tatt middens plass” som viktigste inneallergen. Katteallergen er meget “klebrig” og spres med klær og skotøy, slik at høye nivåer kan finnes i hjem uten katt, og også i skoler, barnehager og offentlige kommunikasjonsmidler. Sengen er et viktig oppsamlingssted også for disse allergenene.

Analyse av innemiljøallergener

Folkehelseinstituttet har etablert et tilbud om analyse av innemiljøallergener. Det tas standardiserte støvprøver med støvsuger tilkoplet et spesialmunnstykke og en oppsamlingskassett. Utstyret kan skaffes fra avdelingen sammen med et rekvisisjonsskjema med instruksjon for prøveinnsamling.

Det er etablert metoder for måling av

  • middallergene Der p1 k og Der f 1
  • katteallergenet Fel d1
  • hundeallergenet Can f 1

Folkehelsetilsynet er tilsluttet et internasjonalt program for kvalitetskontroll av analysene og har selv gjort en kvalitetssikringsstudie av middallergenanalysen. Mugg er en vanskeligere allergenkilde enn midd, hund og katt både med hensyn til selve analyseteknikken og tolkningen av resultatene. Folkehelseinstituttet analyserer ikke med tanke på soppallergener.

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • Folkehelseinstituttet. Analyse av innemiljøallergener. Sist opdatert 26.02.2013.