Nyhetsartikkel

Fallskader i trapp

Trappeuhell er en vanlig årsak til skade hos personer i alle aldre. Forebyggende tiltak er viktig, særlig relatert til trappens utforming og konstruksjon.

Dette ifølge en studie som ble publisert i American Journal of Emergency Medicine i 20181.

I perioden 1990 til 2012 ble 24 760 843 personer behandlet på akuttmottak i USA for trapperelaterte skader. Det vil si omtrent 1 076 558 personer årlig. I perioden 1990 til 1996 gikk skadeforekomsten ned med 13 prosent, mens den økte med 24 prosent i perioden 1996 til 2012. Høyest skadeforekomst ble funnet blant småbarn og eldre, men de fleste som kom inn på et akuttmottak etter uhell i en trapp, var i alderen 11 til 60 år. De fleste (62 prosent) var kvinner.

Les også: Beskytt de minste mot trappeuhell

Vanlige skader

Forstuinger, bløtvevsskader og bruddskader var de vanligste skadene.

Oftest oppsto skader i beina (42 prosent) og i hode/nakke (21 prosent). Barn under ti år opplevde flere hodeskader. Eldre pasienter fikk oftere bruddskader.

Forfatterne konkluderte med at trappeuhell er en vanlig årsak til skade hos personer i alle aldre, og at forekomst av slike skader er økende. Forebyggende tiltak er viktig, særlig relatert til trappens utforming og konstruksjon.

Les også: Fall og falltendens hos eldre

Gravide og fall i trapp

En annen studie, denne fra Matern Child Health J fra 20212, har sett på skader hos gravide etter fall i trapp. Innledningsvis skriver forfatterne at fall er ledende årsak til skade i graviditen, og at de fleste fall skjer i en trapp. Forfatterne av studien så på data om gravide som kom inn på akuttmottak i USA med slike skader i perioden 2008 til 2017. De estimerte at 57 512 gravide ble behandlet for slike fallskader i tiårsperioden. De fleste av skadene involverte forstuinger eller skrubbsår.

Les også: Balansetrening

50 personer i året dør som følge av fall i trapp

Ipsos MMI utførte en undersøkelse på vegne av Norges Blindeforbund som ble omtalt i norske medier, deriblant i Byggeindustrien3, i 2014. Totalt fant de at 731 000 personer i Norge hadde hatt uhell i trapper eller ved kanter i løpet av ett år. Undersøkelsen ble gjort blant 1000 nordmenn som representerer et tverrsnitt av befolkningen. Halvparten av de som opplevde slike uhell, sa at trappens utforming var skyld i skaden. Enten skled de i trappen, de så ikke trappen, bommet på et trinn eller lys og merking av trappen var dårlig.

Ifølge undersøkelsen var det flest uhell i aldersgruppen 15-24 år.

En rapport fra NIBR (Norsk institutt for by- og regionsforskning) fra 20104 anslår samfunnskostnadene ved trappeulykker til 2.6 milliarder kroner. Ifølge samme rapport dør det omtrent 50 personer i Norge hvert år som følge av fall i trapp.

Les også: Forebygging av fall

Kilder

Referanser

  1. Blazewick DH, Chounthirath T, Hodges NL, Collins CL, Smith GA. Stair-related injuries treated in United States emergency departments. Am J Med 2018; 36(4): 608-614. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Wallberg C, Smart DM, Mackelspang JL, Graves JM. Stair-Related Injuries Among Pregnant Women Treated in United States Emergency Departments. Matern Child Health J 2021; 25 (6): 892-899. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Byggeindustrien: - Mange skader og dødsfall etter fall i trapp www.bygg.no
  4. NIBR rapport 2010:23: Samfunnsøkonomiske kostnader ved fallulykker i bolgtrapper Forfattere: Kann F, Langset B, Medby P nhi.no