Nyhetsartikkel

Hvorfor har høyt utdannede bedre helse?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forbedring mulig

Kanskje litt overraskende er det at de sosiale ulikhetene er høye i Norge sammenlignet med andre land.

- En fersk studie har sammenlignet utdanningsforskjeller i 13 europeiske land. Denne viser at dødeligheten blant menn med lav utdanning i Norge er lavere enn Danmark og Finnland, men litt høyere enn de fleste av landene i Vest- og Sør-Europa. For kvinner med lav utdanning er dødeligheten i Norge og de andre nordiske landene høyere enn de fleste landene i Vest- og Sør-Europa, forteller Ariansen.

- Studien målte sosial ulikhet også ved å beskrive hvor mange ganger høyere dødeligheten er for de med lav utdanning enn for de med høy utdanning. Og med denne måten å uttrykke ulikhet i helse på, er forskjellene i dødelighet større i Norge enn i de andre nordiske landene og tilsvarer de med høyest forekomst i Vest- og Sør-Europa, sier hun.

Men på tross av sosiale ulikheter er den positive siden av saken, at det er gode muligheter for å bedre situasjonen:

- At det er utdanningsforskjeller i helse, betyr at det er et forebyggingspotensiale, og at flere kan oppnå god helse. Strukturelle tiltak som når alle i befolkningen, vil være de beste til å redusere sosial ulikhet i helse, slik som Røykeloven og reduksjon av salt i matvarer, sier Ariansen.

Forrige side Neste side