Informasjon

Intelligens og IQ

Flere intelligenser

Den amerikanske psykologen Howard Gardner utviklet en teori om syv (eller åtte) intelligenser. Dette er:

  • Logisk matematiske intelligens
  • Lingvistiske/språklige intelligens
  • Musikalske intelligens
  • Spatiale intelligens (romlig visuell intelligens
  • Bevegelsesintelligens
  • Intrapersonlige (personlige) intelligens
  • Interpersonlige (sosiale) intelligens
  • Av og til blir også den naturalistiske (evne til å oppdage og forstå mønstre i verden) intelligens føyd til.

- Det er de logisk-matematiske og lingvistiske ferdighetene som i hovedsak blir målt med intelligenstester, mens de andre ferdighetene som Gardner og andre har foreslått, bare i mindre grad blir testet. Slike som Gardner har nok opplevd de klassiske intelligenstestene som en tvangstrøye. Verden er i forandring, så hvorfor skal vi begrense intelligens til akademiske ferdigheter? Hva med sosial intelligens for eksempel? Om vi kaller det ulike ferdigheter eller ulike intelligenser er en smakssak, sier Sundet.

Forrige side Neste side