Informasjon

Intelligens og IQ

Intelligensen er ikke uforanderlig

- Kan intelligens måles?

- Vi har alle en forståelse av at noen er glupere enn andre. Vi ser variasjoner på skoleresultat, eller at noen får med seg ting fortere enn andre for eksempel. Intelligens uttrykker seg i prestasjoner, og det er prestasjoner vi måler. Du ser jo ikke intelligens, men du ser prestasjonene, og det er prestasjoner som måles i intelligenstester. Det samme problemet har du med folks holdninger for eksempel. Du ser jo ikke holdningene, men du hører hva et menneske sier og mener. Eller snillhet. Hva er det? Du ser ikke snillheten, men du ser atferden, sier Sundet.

Å trene hjernen litt er slett ikke dumt.

- Fotballspillere må også trene for å bli gode. Intelligens er ikke noe som er uforanderlig, du må trene for å bli god. Hjernen er på en måte en muskel. Du må bruke den. Talentet du er født med derimot, det forblir uforandret. Men utnyttelsen av talentet varierer. Du kan og si at du har anlegg for å bli høy eller lav, men ernæringen betyr også noe. Du vil ikke si at en person er kunstig høy fordi han har spist bra mat. Men du kan i noen grad trene deg opp på spesifikke IQ-tester og slik få en høyere score. Det er derfor vi ikke sprer tester. På denne måten forsøker vi å sikre oss at alle har omtrent samme utgangspunkt når de blir testet. Intelligenstester skal si noe om hvilke muligheter du har til å klare visse oppgaver. Det er ikke en perfekt måling, men ganske bra for bestemte formål.

Forrige side Neste side