Informasjon

Intelligens og IQ

Arv eller miljø?

Gener har også betydning for hvor intelligente vi er. Blant annet får eneggede tvillinger som er vokst opp på to forskjellige steder fortsatt mer like resultater på en IQ-test enn for eksempel toeggede tvillinger og søsken som er oppvokst i samme hjem. Adoptivbarn får resultater som er mer lik de biologiske foreldrene enn resultatene til adoptivforeldrene - selv om de aldri har sett sine biologiske foreldre.

- Men det er og mye miljø inne i bildet. Når du flytter et barn fra lite stimulerende omgivelser til bedre omgivelser, får de ofte bedre resultater på IQ-tester. Steffen Iversens fotballprestasjoner har sikkert en god del med talent å gjøre, men det er veldig mye trening også. Det er vel også slik at du liker å holde på med det som du har talent for, hvis forholdene ligger til rette for det. Et eksempel er en kjent indisk matematiker. Han kom fra en fattig familie og hadde ikke noe særlig utdannelse, men kom ganske tilfeldig over en matematikk bok og ble rasende dyktig, sier Sundet.

- Det har kommet innvendinger om at IQ-tester kun måler lærte ferdigheter. Det vet vi, men vi prøver å måle ferdigheter som alle har omtrent de samme mulighetene til å lære. Vi klarer ikke å måle intelligens på noen annen måte. Intelligenstester blir i hovedsak brukt til seleksjon, altså for å plukke ut personer til visse oppgaver. Dette vil nok fortsette å være hovedbruken i fremtiden også, sier Sundet.

Forrige side Neste side