Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Tiltak i hjemmetjenesten

Åpne siden om smitteverntiltak i hjemmetjenesten i en ny fane på skjermen din. Du trenger den for å løse de følgende oppgavene.

Hjemmeboende som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet, må beskyttes mot smitte med covid-19 fra ansatte. Samtidig må ansatte beskyttes mot smitte fra pasienten og andre husstandsmedlemmer.

Personell som arbeider i hjemmetjenesten kan komme i kontakt med pasienter som sitter i hjemmekarantene, hjemmeisolasjon eller pasienter har tegn på akutt luftveisinfeksjon Det er fastlegen eller kommunelegen som primært vurderer hvilken gruppe den enkelte pasient faller inn under.

Forrige side Neste side