Intervju

Mange diabetespasienter slurver med å skifte sprøytespiss

Har du diabetes, er det viktig å bytte nål og variere stikkstedet når du måler blodsukker eller setter insulin. – Dessverre ser jeg at mange slurver med dette, sier diabetessykepleier Beryll Kristensen.

En diabetespasient måler gjerne blodsukker og setter insulin flere ganger om dagen.

Det blir mange stikk hver dag, og hver gang bør nålene byttes.

- Det er det mange som ikke gjør, sier Beryll Kristensen som leder faggruppa for diabetessykepleiere i Norsk Sykepleierforbund.

Beryll Kristensen (2).jpg
Beryll Kristensen er leder for faggruppa for diabetessykepleiere i Norsk Sykepleierforbund.

Mange ganger daglig

Å unnlate å skifte nål i sprøyta kan få flere uheldige konsekvenser. Kristensen sier at det likevel er svært mange som slurver med nettopp dette.

Mennesker med diabetes type 1 eller diabetes type 2 måler blodsukkeret ofte. Noen sjekker en gang om dagen, andre måler mange ganger. En vanlig måte å måle på, er å stikke seg i fingeren og lese av verdiene på et blodsukkerapparat. I tillegg til selve blodsukkermåleren trenger man teststrimler og en stikkepenn for å sette inn lansetten/nålen.

Insulin må injiseres, eller sprøytes inn, under huden. Dette kan gjøres med insulinpenn som er en type sprøyte. Hvor mange ganger insulin settes per dag, variere også mye.

Felles for både måling av blodsukker og injisering av insulin, er at stikkepennen og sprøyten bør ha ny spiss hver gang den skal brukes.

Blodsukker.jpg
Jo sjeldnere du skifter spiss, jo verre blir fingertuppene å stikke i.

Store konsekvenser

Ifølge Kristensen er det problematisk dersom man ikke skifter spiss både når man måler blodsukker og setter insulin.

- Aller viktigst er det kanskje å bytte nål hver gang man setter insulin, sier hun.
Det er godt kjent at selv om noen bytter spiss hver gang de setter en injeksjon, er det mange som slurver og bytter sjelden.

- Det kan få store konsekvenser, sier Kristensen.

Hun forteller at nåla er svært tynn. Den blir litt bøyd hver gang man stikker. Om den ikke byttes hver gang, blir den ikke så spiss som den skal være. Dermed blir det mer smertefullt å stikke.

- Det blir også større fare for infeksjon i huden. Men det viktigste er kanskje at man risikerer å ikke få ut det insulinet man skal ha, sier hun.

Kristensen forklarer at det kan komme hudrester i sprøyta slik at den stoppes til. Eller det kan være igjen litt blod fra forrige gang som gjør at du tror du setter det insulinet du skal. Derfor bør man uansett sprøyte ut 1-2 enheter i luften for å sikre at nålen ikke er tett

Hvis spissen er sløv, og det blir vondere å stikke, er det større sjanse for at man stikker der det ikke gjør så vondt. Hvis man stikker på samme sted hele tiden, kan det danne seg fettputer under huden. Man risikerer at insulinet stopper i puta. Dette kan gi styrtvirkning av insulin.

Hvis sprøytespissen ikke skiftes og blir stående i, er det sjanse for at det kommer luft inne i sprøyta. Luftboblene er ikke skadelige, men de kan telles som enheter når man setter insulin. Man kan telle 20 enheter men så setter man bare 17 - fordi pennen også regner luftboblene som enheter.

- Ta av spissen hver gang, og ikke sett på ny før du skal bruke sprøyta på nytt, sier hun.

Sløv og ru nål

Kristensen understreker at også ved blodsukkermåling er det viktig å skrifte spiss. Silikonbelegget på spissen slites av, og det gjør at nålene blir ruere og sløvere. Dermed blir det vondere å stikke hull på fingeren.

- Noen opplever smerter i fingertuppen når de måler blodsukkeret. Det kan være fordi de skifter spiss for sjeldent. Er det vondt å stikke, gjør man det kanskje ikke ofte nok – og det er problematisk. Å ikke skifte spiss er også uhygienisk, sier hun.

- Hvorfor skifter mange sjeldnere enn de skal?

- Det er mange som ikke får veiledning på dette og som ikke kjenner til konsekvensene, sier Kristensen.

Å måle blodsukkeret må gjøres overalt, på bussen eller på restaurant. Man vil gjerne gjøre det fort og diskré - det kan være årsak til at man ikke skifter. Men husk: jo sjeldnere du skifter spiss, jo verre blir fingertuppene å stikke i.

Hun sier hun ser mer feilbruk hos pasienter med type 2 diabetes enn de med type 1. Hun tror det er fordi det er mindre oppfølging, fastlegen har begrenset med tid, og det er få som snakker om dette.