Informasjon

Servicehunder til hjelp og glede

Servicehunder er hunder som er trent til å hjelpe mennesker med handikap. Hjelpen de gir, kan være alt fra å åpne dører og kjøleskap, til å hente telefonen, legge inn i vaskemaskinen eller få tak i hjelp til en som har fått et epileptisk anfall.

Intervjuet er gjort i 2007.

Neal Wallis er førstetrener ved hundeskolen Veiviseren i Vestby. Han har vært profesjonell servicehundetrener i over 15 år, og ble rekruttert til prosjektet i Vestby da det ble startet i 2000. Da søkte Anette Hornfelt ved Norges Blindeforbunds Førerhundskole prosjektmidler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering til å utdanne servicehunder. De første to årene var det altså Norges Blindeforbunds Førerhundskole som sto bak prosjektet. I 2003 tok Norges Handikapforbund avd. Øst over prosjektet og søkte midler for tre nye år.

Søker om fortsatt støtte fra myndighetene

Det er totalt utdannet 26 servicehunder ved hundeskolen siden prosjektet startet. I statsbudsjettet for 2007 er det ikke lagt inn midler for å utdanne nye servicehunder.

- Men vi har søkt myndighetene om å få støtte til å fortsette å trene servicehunder, sier Wallis.

Det koster det samme å utdanne en servicehund som det koster å utdanne en førerhund, det vil si 260 000 kroner. Det er søkt om å få samme støtte til utdanning av servicehunder, som den førerhundskoler får. Willis påpeker også at servicehunder og førerhunder bør få adgang til de samme plassene.

- For 260 000 kroner har du en ferdig utdannet hund, utstyr, brukerkurs og hjemstedstrening når hunden har kommet hjem til brukeren, sier Wallis.

Hundene som blir brukt som servicehunder, blir avlet opp ved samme kennel som førerhundene - ved Førerhundskolen Veiviserens kennel. Når de er to måneder gamle, blir de satt bort til en forvertfamilie der de lærer å bli glade i mennesker og blir vant til vanlige ting i miljøet.

6-8 måneders trening

- Når hundene er ca. ett og et halvt år gamle, begynner vi treningen. Først går de igjennom en rekke helsekontroller. Dersom alt det fysiske ser ok ut, så bruker vi en måneds tid på å teste hundenes mentale kapasitet og arbeidsevne. Hvis dette også går fint, så starter vi treningen. De første 2-3 månedene blir alle trent likt i forhold til oppgavene. Det blir lagt spesiell vekt på lydighet, kontroll, miljøhåndtering, innkalling og apportering. I løpet av denne første treningstiden har vi rukket å bli litt kjent med hundene, og vi vil da finne en bruker som passer til hunden, sier Wallis.

Alle som har et handikap - uansett hvor de bor i landet, kan søke om servicehund. Det er satt en aldersgrense på 18 år. Likevel aksepteres også søknader fra barn.

Matcher hund og bruker

- Etter at vi har funnet en bruker som passer til hunden, trener vi hunden etter brukerens behov. Da er det nesten bare fantasien som begrenser hva en servicehund kan hjelpe deg med. Vanlige oppgaver kan være å plukke opp ting, alt fra kronestykker til tunge gjenstander som flasker med flere liter vann i, åpne og lukke dører, åpne kjøleskapet, ta ut noe fra kjøleskapet og lukke kjøleskapdøren etter seg, hente rullestolen, hente telefonen, ta ut av vaskemaskinen, trykke på heisknapper, og så videre. Du kan ha en hund som reagerer på anfall og henter hjelp, eller den kan bære fulle handleposer hjem fra butikken, sier Wallis.

Når hundeskolen Veiviseren nå søker om å få midler på lik linje med førerhundskolen, ønsker de også at servicehunder og førerhunder skal likestilles på flere punkter.

- Blant annet ved at de får adgang til de samme plassene som førerhunder har adgang til, sier Wallis.

I tillegg til at hundene kan hjelpe brukeren med å gjøre en rekke praktiske ting, er også det sosiale med å ha hund svært verdifullt for mange. Hunden kan gi trygghet og kos, og den kan gjøre det enklere å komme i kontakt med andre mennesker.

Vil du vite mer?