Informasjon

Søvnapné

Den som lider av denne tilstanden, merker sjelden annet enn at man er trøtt og uopplagt på dagtid.

Hva er obstruktiv søvnapné?

Obstruktiv betyr i denne sammenheng at pusten hemmes, noe stenger for. Søvnapné betyr pustepauser under søvn. Obstruktiv søvnapné (OSA) betegner altså en tilstand med anstrengt pusting under søvn (arter seg som snorking) som ofte fører til hyppige oppvåkninger og dårlig kvalitet på søvnen.

Pasientene som lider av denne sykdommen, er ofte plaget med uttalt snorking. Selve pustepausene er typiske ved at man stopper å puste i det man er i ferd med å trekke pusten inn. Oppholdene i innpust kan vare i 10 sekunder eller lengre. Ved 5 eller flere slike pusteopphold i timen, kan det dreie seg om søvnapné.

Søvnapné medfører svært urolig og dårlig søvn med mange kortvarige oppvåkninger i løpet av en natt. I tillegg er det vanlig at man kaster på seg i søvne og foretar brå bevegelser med armer og bein. Som regel er det den du deler seng med, som blir liggende våken og bekymre seg over pustepausene dine. I tillegg kan den høylydte snorkingen være plagsom, særlig hørbart er det første "snorket" etter pusteoppholdet. Snorkingen kan i seg selv være en like stor belastning som søvnapnéen.

Konsekvensene av tilstanden er at du på dagtid ofte kan føle deg søvnig, ha konsentrasjonsvansker, opplever det som vanskelig å tenke klart, har ofte hodepine, og noen opplever oftere enn andre impotens. Personer med OSA er mer utsatt for ulykker med kjøretøy, på arbeidsplassen og de angir oftere enn andre nedsatt livskvalitet.

Det foreligger ingen sikre tall for forekomst. I 30-60 års alderen er forekomsten av OSA trolig 10-20% blant menn og 3-10% blant kvinner. Blant personer over 60 år er forekomsten høyere. Forekomsten øker med økende overvekt. Ved 0% vektøkning øker sjansen for nattlige apné-anfall med 6 ganger.

Langt flere snorker, men uten å oppleve "bivirkninger" av dette den påfølgende dag. Også småbarn med store mandler kan ha tendens til søvnapné.

Neste side