Informasjon

Sunt vett

Kjenner du til disse reglene?

Badevettreglene

 1. Lær å svømme.
 2. Bad aldri alene.
 3. Bad ikke når du er sulten, like etter at du har spist, eller når du er påvirket av rusmidler.
 4. Stup ikke uten videre uten å vite hvor grunt det er.
 5. Svøm langs land. Svøm ikke under brygger eller foran stupebrett.
 6. Dytt ikke andre ut i vannet.
 7. Dukk aldri noen under vann!
 8. Gå på land hvis du føler deg kald eller uvel.
 9. Rop om hjelp bare hvis du er i fare - aldri ellers.
 10. Bruk godkjent redningsvest.

Brannvernregler

 1. Røyk aldri på sengen, du sovner før du tror.
 2. Pass på småbarn og fyrstikker, levende lys og lignende. Lær barna brannvett.
 3. Tøm aldri askebegeret i papirkurven uten at asken er helt kald (fuktet i vann).
 4. Bruk ikke defekt elektrisk utstyr. Pass på alt elektrisk utstyr er godkjent.
 5. Vær forsiktig i omgang med brannfarlige varer som bensin, white spirit, parafin, propan og lignende.
 6. Pass på filler med olje eller selvantennelige stoffer som linolje, teakolje og lignende animalske og vegetabilske stoffer. (Legg disse i brannsikre beholdere, eller brenn dem opp.)
 7. Ved brann som du selv ikke kan slokke, må du:
 8. Lukke døren til det rommet som brenner
 9. Varsle andre beboere og brannvesenet
 10. Komme deg ut av huset
 11. Gå aldri inn igjen i et brennende hus (uten at det står om liv).
 12. Ta en liten inspeksjonsrunde i boligen før du legger deg. (Se etter om levende lys er slokket, komfyr slått av etc.)
 13. Lag en rømmingsplan for ditt hjem og ditt arbeidssted.

Fjellvettreglene

 1. Planlegg turen og meld fra hvor du går..
 2. Tilpass turen etter evne og forhold.
 3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
 4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre
 6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
 7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.
 9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Sjøvettreglene (Redningsselskapet)

 1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelse om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru.
 7. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.
 8. Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan du bør forholde deg: Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.

Alternative sjøvettregler

 1. Bruk typegodkjent båt. Ta med nødvendig utstyr, øsekar, årer, tollepinner, tau, dregg og lykt.
 2. Rett deg etter vær og værvarsel. Bruk båten bare i farvann som den passer for.
 3. Ha godkjent flyteplagg til alle ombord.
 4. Vis omtanke for andre og miljøet. Ta med pose for søppel.
 5. Vær utvilt og edru når du fører båt.
 6. Si fra hvor lenge du blir borte. Ta med kart og kompass.
 7. Sitt rolig i småbåter. Skal noen bytte plass, må bare én reise seg om gangen. Bruk fottøy med gummisåler.
 8. Ha riktig brannslukningsutstyr i båten. Lær å bruke det.
 9. Bli ved båten hvis den kantrer og rop om hjelp.
 10. Lær sjøens trafikkregler, husk å vike i tide. Respekter fartsgrensene.

Alpinvettreglene

 1. Enhver skiløper må forholde seg slik at han ikke skader seg selv eller andre.
 2. Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdigheter, terreng, føreforhold og trafikk i bakken.
 3. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt under organisert trening.
 4. Den som kommer bakfra har ansvaret for å unngå kollisjon.
 5. Den som kjører eller krysser en bakke må påse at dette skjer uten fare. Det samme gjelder stans.
 6. Stopp ikke på trange eller uoversiktlige steder.
 7. En skiløper på vei oppover må bare benytte ytterkantene av bakken.
 8. Fangreimer/skistoppere er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.
 9. Følg skilting, merking og anvisninger.
 10. Ved skade har enhver plikt til å hjelpe, og vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.