Informasjon

Utbrenthet

Alvorlig stress og høye idealer

Ifølge PubMed Health1 er stadig flere borte fra jobben på grunn av utbrenthet. Begrepet utbrenthet ble innført på 1970-tallet av den amerikanske psykologen Herbert Freudenberger. Han brukte det til å beskrive konsekvensene av alvorlig stress og høye idealer som mennesker i hjelpeyrker opplevde. I dag blir ikke begrepet brukt kun om hjelpeyrker. Mennesker i alle yrkesgrupper ser ut til å kunne rammes av utbrenthet.

Mange sykdommer har symptomer som kan minne om utbrenthet. For eksempel angst, depresjon eller kronisk utmattelsessyndrom. Det er derfor viktig at legen sjekker at det ikke er en annen tilstand det dreier seg om. Typiske symptomer som du finner ved depresjon, men som du ikke finner ved utbrenthet, er mangel på selvtillit, en følelse av håpløshet og selvmordstanker.

Forrige side Neste side