Informasjon

Utbrenthet

Årsaker og risikofaktorer

Årsaker eller risikofaktorer til utbrenthet, er:

 • Å være yngre arbeidstaker/ ny i jobben.
 • Å ha dårlig selvtillit.
 • Å ha urealistisk høye forventninger.
 • Unnvikelse - bruk av for eksempel rusmidler, medikamenter eller mat for å mestre situasjonen.
 • Mangel på kontroll. At du ikke har mulighet til å påvirke avgjørelser som påvirker arbeidet ditt.
 • Uklare jobbforventninger.
 • Dysfunksjonell dynamikk på arbeidsplassen (for eksempel mobbing eller konflikter).
 • Underbemanning.
 • Ubalanse mellom innsats og belønning.
 • Raske institusjonelle endringer.
 • Hvis dine verdier ikke stemmer overens med de som arbeidsplassen din fremmer.
 • Hvis jobben du har ikke passer med dine interesser og kvalifikasjoner.
 • Ubalanse mellom jobb og fritid.
 • Risikofaktorer behøver ikke kun å være knyttet til arbeidsrelatert stress. Livsstilsfaktorer kan også virke inn.
 • Lange arbeidsdager, lite søvn og lite trening.
 • Lite støtte fra andre.

Det ser ut som det har vært en økning i antall utbrente i løpet av de siste årene. Mange mener at utbrenthet kan forekomme i alle yrker der du som yrkesutøver har følelsesmessig og sosialt nær kontakt med andre mennesker.

Les også: Dette er mindfulness

Forrige side Neste side