Informasjon

Utbrenthet

Temaside om Korona

Mindre utbrenthet med høyere alder

I en svensk studie fra 20103, fant forfatterne at flere kvinner enn menn led av utbrenthet. Dette gjaldt særlig i aldersgruppen 35-44 år. Hos begge kjønn ble andelen utbrente lavere med alderen. Krav og kontroll på arbeidsplassen, samt jobbusikkerhet var knyttet til utbrenthet. Hos kvinner var viktige faktorer utdanningsnivå, sosioøkonomisk posisjon, skifte av jobb, viktige momenter. At det er høyere nivå av utbrenthet hos kvinner, er delvis forklart med mer ufordelaktige arbeidsvilkår og faktorer knyttet til livssituasjon. Tiltak for å utjevne kjønnsforskjell ved utbrenthet bør sannsynligvis fokusere på å forbedre både arbeidsforhold og sosioøkonomiske vilkår for kvinner, konkluderer forfatterne.

Forrige side Neste side