Informasjon

Denguefeber

Temaside om Korona

Symptomer

Symptomene kommer som regel 2-5 dager etter smittetidspunktet. De fleste får milde plager, og sykdommen går raskt tilbake. Lett influensafølelse er vanlig. Andre kan få mer uttalte plager med høy feber, frysninger, influensaliknende verk i hode, bak øynene, rygg, armer og bein, sår hals og utmattelse. Smertene i ledd og muskulatur kan være så sterke at tilstanden også kalles "break bone fever". De fleste får et rødlig utslett i ansikt, hals og bryst.

De første dagene er den syke ofte hektisk rødflammet i ansiktet. Etter et par dager får ca. halvparten et utslett - noe som skiller denguefeber fra malaria, gulfeber og influensa. Utslettet kan bli nokså markert, og det etterfølges gjerne av kløe og avskalling.

Symptomene varer som regel omkring en uke. De fleste blir friske etter dette, men enkelte får etter noen dager på nytt lignende symptomer. Rekonvalesenstiden kan hos disse være lang, og i følge en norsk studie av importtilfeller av denguefeber kan det ta ca. fire uker etter det akutte forløpet, oppstå håravfall, mental depresjon og slapphet hos henholdsvis 45, 50 og 100 prosent av tilfellene. Håravfallet er som regel det siste symptomet som kommer. Det opptrer gjerne ca. to måneder etter at du er blitt "frisk", og det varer angivelig i ca. en måned.

Personer som blir smittet for andre gang, kan bli svært syke. Disse kan ha de vanlige symptomene til å begynne med, men blir brått feberfri tredje eller fjerde sykedag. Samtidig kommer det småblødninger i huden og alvorlige mageblødninger.

Forrige side Neste side