Informasjon

Denguefeber

Temaside om Korona

Forebygging

Den sikreste måten å forhindre smitte er å beskytte seg mot myggstikk. I motsetning til malariamyggen stikker denguefebermyggen på dagtid, særlig om morgenen og på ettermiddagen. Myggen lever store deler av tiden innendørs i byområder. Det anbefales derfor at man tildekker huden, f.eks med lange bukser og sokker. I tillegg anbefales bruk av myggmidler som inneholder dietyltoluamid (DEET) eller tilsvarende på huden.

Klær og myggnett bør innsettes med permetrin, som holder både mygg og andre insekter, veggedyr osv. borte. Best beskyttet er man ved bruk av myggnett rundt sengen og myggnetting i dører og vinduer. Myggen gjemmer seg ofte under senger og møbler og inne i skap. Enkle overnattingssteder som har myggnetting i vinduene, kan gjøres myggfrie ved å spraye ned rommet med insektsspray og skalke alle luker i noen timer. Deretter har man selv kontroll på dører og vinduer og kan lufte gjennom vinduer med myggnetting. Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie.

Myggen tiltrekkes av lys i skumringen. Lyset bør derfor ikke slås på før dører og vinduer er lukket. Myggen flyr sjelden høyere enn til annen etasje.

Det er utviklet en vaksine mot denguefeber. Den ble første gang registrert i Mexico desember 2015 for personer i alderen 9-45 år som bor i endemiske områder. WHO anbefalte i april 2016 at høyendemiske land bør vurdere å introdusere vaksinen. Vaksinen er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.

I kampen mot denguefeber testes det ut en ny metode som innebærer at en smitter myggen med wolbachiabakterier. Disse bakteriene gjør at dengueviruset ikke kan formere seg inne i myggen, slik at myggen ikke kan bringe smitten videre. Wolbachiabakteriene finnes naturlig hos mange insekter. Forskning viser at metoden nesten helt kan stoppe dengue i et endemisk område. Denne bakterien spres nå til mygg i Latin-Amerika, Sydøst-Asia og Stillehavet. Foreløpige resultater tyder på at forekomsten av denguefeber har minsket med mellom 40 og 75 prosent. Tiltakene vil også kunne redusere forekomsten av andre Aedes-overførte sykdommer som Zika, chikungunya og gulfeber.

Forrige side Neste side