Informasjon

Akutt høydesyke

Temaside om Korona

Forebygging av høydesyke

Det viktigste tiltaket er akklimatisering, det vil si at kroppen får tid til å tilpasse seg de nye forholdene på veien opp. Dette skjer ved at en ikke stiger for mange høydemeter hver dag, og også legger inn hviledager på veien opp. For eksempel kan man hvile et ekstra døgn for hver 1000 høydemeter. For de aller fleste vil slik akklimatisering være nødvendig først etter at man har passert 2500 meter over havet. I løpet av dagen kan man godt være høyere opp, men en bør sove på en høyde man er akklimatisert til. Et vanlig råd er at sovehøyde ikke bør øke med mer enn 300 til 600 høydemeter per 24 timer. Rikelig drikke er viktig, minimum tre til fire liter hvert døgn. Alkohol må unngås. Unngå nedkjøling.

Lette symptomer på høydesyke kureres med stans i oppstigningen. Om man gjenopptar oppstigningen bør det skje langsomt og forsiktig. I slike tilfeller er det tilrådelig med medisin som forebygger høydesyke.

Ved begynnende hevelse i hjernen eller væskeansamling i lunger (hoste, tung pust) må nedstigning prioriteres. Nedstigningen gjøres inntil symptomene slipper, som regel er 300  til 1000 meter nok.

Forebyggende medisin

Forebyggende medisiner bør unngås, forebyggingen bør ta form av tilstrekkelig akklimatisering. Følg de generelle rådene og lytt til lokale eksperter eller turguider. Forebygging kan være aktuelt dersom en planlegger å stige opp fra havnivå til over 3000 m høyde i løpet av ett døgn, eller om du er nødt til å gjennomføre en rask oppstigning.

Har du tidligere reagert med høydesyke bør du ta forebyggende medisin om du igjen skal utfordre høydene. Den foretrukne behandlingen er acetazolamid tabletter, 125 mg x 2, tatt fra én dag før oppstigningen og i to til tre dager etter at du har nådd ønsket høyde eller til nedstigning begynner. Det samme gjelder om du har måttet ta en pause fra oppstigning som følge av høydesyke, i slike tilfeller bør forebyggende medisiner startes opp før oppstigningen fortsetter. 

Andre aktuelle medisiner er deksametason og ibumetin.

Forrige side Neste side