Informasjon

Akutt høydesyke

Høydesyke er symptomer som oppstår på grunn av manglende tilpasning til det lave oksygentrykket i store høyder.

Forebygging av høydesyke

Det viktigste tiltaket er akklimatisering, det vil si at kroppen får tid til å tilpasse seg de forskjellige høyder på veien opp. Dette skjer ved at en ikke stiger for mange høydemeter hver dag, og eventuelt oppholder seg på samme høyde i noen dager. Slik akklimatisering bør begynne på omtrent 2500 meter over havet. Det anbefales å oppholde seg på denne høyden i 2-3 dager. I løpet av dagen kan man godt være høyere opp, men en bør sove på ca. 2500 meter over havet (eller den høyden man er akklimatisert til). Deretter kan en bevege seg oppover, men vanligvis bør sovehøyde ikke øke med mer enn 300-600 høydemeter per 24 timer. Rikelig drikke er viktig, minimum 3-4 liter hvert døgn. Alkohol må unngås. Unngå nedkjøling.

Lette symptomer på høydesyke kureres med stans i oppstigningen. Videre oppstigning bør skje langsomt og forsiktig, eventuelt kan det være nyttig å ta medisin.

Ved begynnende hevelse i hjernen eller væskeansamling i lunger (hoste, tung pust) kan nedstigning med minimum 2000 fot (vel 600 m) være tilstrekkelig til å snu bildet og gjøre deg frisk igjen.

Forebyggende medisin

Forebyggende medisin er under normale omstendigheter ikke nødvendig for turister. Følg de generelle rådene og lytt til lokale eksperter eller turguider. Forebygging kan likevel være aktuelt dersom en planlegger å stige opp fra havnivå til over 3000 m høyde i løpet av ett døgn. Har du tidligere reagert med høydesyke, er det også aktuelt å ta forebyggende medisin i en lignende situasjon. Den mest brukte behandlingen er Diamox tabletter, 125-250 mg x 2, tatt fra én dag før oppstigningen og i 2-3 dager etter at du har nådd ønsket høyde.

Andre aktuelle medisiner er Decadron og Ibuprofen.

Forrige side Neste side