Informasjon

Myggstikkforebygging

Hvordan beskytte barna?

God myggstikkprofylakse er viktig! Barn - og gravide - er særlig utsatt for alvorlig malariasykdom.

Barn som ikke beveger seg omkring på egenhånd, kan effektivt beskyttes ved å sørge for impregnerte nett over seng, lekegrind, vogn osv. Babykurv bør fores med myggtett stoff.

Myggmidler må brukes med omtanke. Barn absorberer forholdsvis mye av det som smøres på huden på grunn av stor kroppsoverflate i forhold til kroppsmasse. I følge Folkehelseinstituttet anbefales DEET (dietyltoluamid) ikke til barn under 2 år. Dette er sannsynligvis strengere enn nødvendig fordi CDC (amerikanske smittevernmyndigheter) sier at DEET i konsentrasjon fra 10-30 prosent trygt kan brukes ned til 2 måneders alder.

Hos barn bør man være ekstra nøye med kun å påføre eksponert hud, og ikke smøre hender eller rundt øyne og munn. Når man er utenfor smittefare, kan DEET vaskes av med vann og såpe.

Forrige side Neste side