Informasjon

Å være pårørende - rus og psykisk sykdom

Som pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer, kan det være godt å finne likesinnede å dele tanker og erfaringer med. Mange lurer også på hvor de kan henvende seg for å få hjelp. Les mer om dette her.

Å være pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer er utfordrende. Heldigvis finnes det andre som er eller har vært i samme situasjon og som kan bidra med praktiske råd eller samtaler. Hjelpeapparatet gir god hjelp, men det kan være vanskelig å navigere seg i de tilbudene som eksisterer. Her har vi samlet lenker til pasientorganisasjoner og offentlige tjenester som kan kontaktes for hjelp og råd.

Behov for råd

Som pårørende kan du ha behov for råd om hvordan du skal forholde deg til den som har et rusproblem eller psykisk sykdom. Det kan være lett å føle seg ensom og mange pasientorganisasjoner gir deg muligheten til å komme i kontakt med andre i samme situasjon eller de har telefontjenester der du kan være anonym og få råd/ snakke med andre som har opplevd noe av det samme som deg.

Mange kan ha et sterkt ønske om å hjelpe den syke. Dette kan være vanskelig fordi den syke ikke alltid ønsker hjelp eller nekter å innse at han/hun har et problem. Det kan også være at du som pårørende ser at den syke ikke får det beste tilbudet.

Anonym på nett

I dette dokumentet finner du en del kontaktinformasjon for deg som er pårørende. Du kan også benytte søkeordet "pårørende" på nhi.no for flere treff. Mange nettsider har egne diskusjonsforum. Når du skal benytte diskusjonsforum på internett, anbefaler vi at du ikke bruker fullt navn og at du husker at all informasjon du legger ut på nett kan søkes opp av andre. Dette er særlig viktig å huske når du diskuterer utfordringer knyttet til en uvitende tredjeperson.

Hvem kan du snakke med?

 • Fastlegen vil være et naturlig sted å starte for å få hjelp
  • Leger har taushetsplikt og kan fungere som en samtalepartner
  • Fastlegen din bør ha oversikt over det lokale hjelpetilbudet og kan henvise videre til psykolog/ psykiater
 • For barn og ungdom, kan helsesøster være en god samarbeidspartner
  • Helsesøster har taushetsplikt og kan fungere som samtalepartner
  • Helsesøster skal være et lavterskeltilbud
  • Helsesøster skal ha oversikt over det lokale hjelpetilbudet
 • I tillegg har de fleste kommuner egne tilbud til pårørende
 • En nær venn eller et familiemedlem
  • Dersom du er bekymret for noen du kjenner eller for et familiemedlem, kan det en start være å snakke med noen du tør å betro deg til
  • Ofte blir det enklere å ta kontakt med pasientorganisasjoner eller det offentlige hjelpeapparatet dersom du først har klart å snakke med en person du kjenner godt om dine bekymringer

Rus

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 www.116111.no/

Barn av rusmisbrukere www.barweb.no/

AL-ANON SERVICEKONTOR – www.al-anon.no - organisasjon som samarbeider med anonyme alkoholikere som også har informasjon for pårørende, men ingen pårørendeorganisasjon

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) har pårørendetelefon 800 40 567 er åpen hverdager mellom 9-15

Røde Kors www.korspahalsen.no/

Blå Kors har familieinformasjon og familiegrupper

Veiledningssenteret for pårørende er et landsdekkende, uavhengig og livssynsnøytralt senter drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Psykisk sykdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse - praktisk informasjon, blant annet om rettigheter og samarbeidspartnere

Rådgivningstelefon : 22 49 19 22 - drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse www.piosenteret.no

Mental helse, noe informasjon om det å være pårørende

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse. Organisasjonen ble stiftet i 1960 under navnet Mental Barnehjelp. 1996 skiftet organisasjonen navn til Organisasjonen Voksne for Barn.