Intervju

- Ensomhet er en del av livet

- Ensomhet er en del av livet, og vi må lære at det går bra. Vi skal ikke undervurdere ensomhet, men heller ikke hause det opp, mener Linn-Heidi Lunde, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og psykologspesialist ved Haukeland universitetssykehus.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

- Ensomhet er en del av livet, og vi må lære at det går bra. Vi skal ikke undervurdere ensomhet, men heller ikke hause det opp, mener Linn-Heidi Lunde, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og psykologspesialist ved Haukeland universitetssykehus.

At det pågår en ensomhetsepidemi i Norge, er ikke Linn-Heidi Lunde enig i.
- Det er ikke mer ensomhet i Norge i dag, enn tidligere. Ensomhet er noe alle kjenner på. Det er en del av livet og et almenmenneskelig problem. Vi fødes ensom og vi dør ensom, sier Lunde.

Hun er kritisk til hvordan alderdommen blir framstilt nærmest synonymt med ensomhet. Hun mener det er en feilaktig framstilling.

- Hvordan man opplever ensomhet er veldig forskjellig fra person til person. Jeg har jobbet mye med eldre. Det er noen som føler seg ensomme, selv om de har et godt sosialt nettvekt. Å være sammen med andre hjelper ikke på ensomheten i denne gruppen. Det gjøres mange gode tiltak mot ensomhet i eldreomsorgen. Men det nytter ikke å pøse på med tiltak, hvis den som er ensom ikke benytter seg av det. Ensomhet er en svært sammensatt utfordring, mener Lunde.

For lite sosial kontakt

Ensomhet defineres i faglitteraturen som en subjektiv opplevelse av at det sosiale nettverket ikke er tilstrekkelig. En opplever at man ikke har nok sosial kontakt.
- Men ensomhet er ikke det samme som å være alene – det er en misforståelse, sier Lunde.

Ensomhet er altså en opplevelse av en tilstand. En følelse av å være alene, å være uten kontakt med andre, en følelse av ikke å bli sett, eller speilet. Og mange vil oppleve denne følelsen like sterkt om de er sammen med andre.

Men noen har større risiko for å bli ensomme.

Lunde forteller at dette kan gjelde de som har opplevd store omveltninger i livet. Det er to grupper som skiller seg ut og som rapporterer om mer ensomhet enn andre: unge og eldre. Ofte handler det om overganger i livet:

- For en eldre person faller kanskje de daglige rutinene bort etter pensjonsalder. Livet går inn i en ny fase. Det samme gjelder unge mennesker som flytter hjemmefra, kanskje til en ny by.

- For de aller fleste av oss, er ikke slike overganger noen risikofaktor for ensomhet, de fleste tåler det. Men dette gjelder for noen, sier Lunde.

Hun sier at eldre som opplever tap, som blir alene etter at venner, naboer eller ektefelle dør, også er i risiko for å oppleve ensomhet. Det samme er tap av helse og mobilitet.

- Hjelpeapparatet må forsøke å forutse og forebygge tidlig. En må hjelpe de som har problemer med å få venner, som har vansker med relasjoner. Sosioøkonomiske faktorer spiller også inn. Og om man tidligere i livet har følt seg avvist eller opplevd omsorgssvikt – kan også dette være en risikofaktor, forteller Lunde.

Men igjen: Ensomhet er et vidt begrep, som kommer i mange fasonger. For noen er ensomhet alvorlig og gir dårlig helse, for andre er ensomheten grei å leve med.

- Vi vet at for noen mennesker godt opp i årene, er det også naturlig å trekke seg mer bort fra andre. De ønsker det selv, og har ikke det samme behovet for å være sosial som før. Men også her kan man ikke generalisere – vi er forskjellige, sier Lunde.

Neste side