Informasjon

Helseskader ved røyking

Hvert år forårsaker bruk av tobakk flere dødsfall enn hiv, narkotika, alkohol, bilulykker, selvmord og mord tilsammen.

Røyking skader nesten alle organer i kroppen og forårsaker mange sykdommer.

 • 6000 mennesker dør på grunn av røyking hvert år i Norge.
 • Røyking øker risikoen for koronar hjertesykdom med opptil 4 ganger.
 • Risikoen for lungekreft er hele 23 ganger høyere for menn, og 13 ganger høyere for kvinner, enn om du ikke røyker. 
 • Røyking forårsaker nærmere 90 prosent av alle lungekreftdødsfall hos menn, og 80 prosent av alle lungekreftdødsfall hos kvinner. I 2019 ble det registrert 1659 nye tilfeller av lungekreft blant menn og 1661 tilfeller blant kvinner. 1164 menn og 1037 kvinner døde av lungekreft (2018).
 • Røyking øker risikoen for å dø av KOLS med 12 til 13 ganger.
 • Rundt 90 prosent av KOLS-relaterte dødsfall er forårsaket av røyking.

Røyking kan forårsake mange typer kreft

Røyking er vist å spille en rolle ved utviklingen av følgende kreftformer:

Røyking forkorter livet

Røyking øker også risikoen for ufrivillig barnløshet, for tidlig fødsel, dødfødsel, lav fødselsvekt og plutselig spedbarnsdød.

Verdens Helseorganisasjon har beregnet at 5,4 millioner mennesker hvert år dør av hjerte- og karsykdommer, lungekreft og andre sykdommer som følge av tobakksbruk. Bruk av tobakk øker i fattige land. De har også beregnet at halvparten av røykerne dør tidligere enn de ville gjort som ikke-røykere. Leveutsiktene er i gjennomsnitt minst 10 år kortere for røykere. Slutter du å røyke før 40-årsalderen, reduseres risikoen for å dø av røykerelatert sykdom med 90 prosent.

Tobakk er en risikofaktor for seks av åtte ledende dødsårsaker i dag.

Dersom du er opptatt av å se bra ut, så vet du sikkert at røyking gir deg dårligere hud. Røyking innsnevrer blodårene, og dette fører til at huden ikke klarer å ta opp nok oksygen og viktige næringsstoffer.

Røyking gir deg også:

 • Redusert treningsytelse og dårligere idrettsprestasjoner
 • Høyere risiko for sykdom og langsommere tilhelingstid
 • Økt risiko for forkjølelse, influensa, bronkitt og lungebetennelse
 • Misfarging av tenner, dårlig ånde, og vond lukt av klær og omgivelsene du røyker i.

Du kan redusere risikoen

Alle typer tobakk er skadelige og avhengighetsskapende. Vannpipe og e-sigaretter er også skadelige.

Røyking skader også de rundt deg. Det kan du lese mer om her: Passiv røyking.

Dersom du slutter å røyke, reduseres risikoen for de mange sykdommene som er nevnt i denne artikkelen. Dette gjelder også for deg som har røykt i mange år. I tillegg sparer du penger, får mer energi, og lukter mye bedre.

Animasjon

Se også vår animasjon om røykeslutt.

Kilder

Referanser

 
 1. Centers for Disease Control and Prevention. Tobacco-related mortality, last reviewed May 15, 2017. www.cdc.gov