Informasjon

Ibogain

Temaside om Korona

Bivirkninger og risiko ved bruk av ibogain

Dødsfall ved bruk av ibogain er rapportert, men årsakssammenhengen her er ikke sikkert etablert. Det advares mot å bruke stoffet i høye doser eller i flere dager på rad. Ibogain er på det nåværende tidspunkt et spennende stoff for forskning, men ikke et etablert behandlingsalternativ ved avhengighet noen steder4.

Ibogain inntatt peroralt er kjent for å kunne gi bradykardi, hypotensjon, kramper, paralyse og respirasjonsstans. Ved doser store nok til å gi hallusinasjoner er angst og dødsfall også rapportert2. Minst åtte dødsfall er mistenkt å skyldes ibogain, og det er foreslått at disse skyldes hjertarytmier på grunn av ibogains effekter 9.

Forrige side Neste side