Informasjon

Kortisonbehandling mot atopisk eksem

Kortisonbehandling med krem eller salve er grunnbehandlingen av atopisk eksem. Det finnes fra milde til sterke preparater. Doseringen kan varieres, og det skiftes ofte mellom preparater med ulik styrke.

Atopisk eksem er en hudsykdom som preges av tørr, kløende hud og utslett (eksem). Tilstanden oppstår vanligvis i spedbarns- eller småbarnsalder. De fleste blir kvitt sine problemer i løpet av skolealderen, men noen få har fortsatt problemer som voksne.

Årsaken til sykdommen er uklar, og sannsynligvis spiller en rekke faktorer inn. Arv er av betydning. Hos noen spiller kostholdet en vesentlig rolle. Miljøfaktorer, for eksempel røyking i hjemmet, husstøvmidd og dyrehår, kan være av betydning hos andre.

Hvordan behandles atopisk eksem?

Dersom man lykkes i å finne utløsende årsaker, og kan fjerne disse, er dette alltid det første du gjør. Men hos de fleste finnes det ikke enkle faktorer som er årsak til sykdommen. Man må derfor gjøre det beste for å lindre plagene og forebygge hudskader og komplikasjoner (se informasjon om atopisk eksem).

De sentrale elementene i denne behandlingen er fuktighetsbevarende behandling og kremer eller salver som inneholder kortison (kortikosteroider). Hos barn med svært beskjedne symptomer eller plager kan kanskje fuktighetsbevarende behandling alene være tilstrekkelig, men ved uttalte plager kommer man ikke til målet uten bruk av kortisonkremer eller -salver eller immunmodulerende behandling.  

Hvorfor kortison?

Kortikosteroider er en gruppe legemidler som virker ved å dempe betennelser i kroppen. De lindrer kløe, smerte og ubehag som er forårsaket av eksem, og de finnes i mange ulike varianter og styrkegrader. Det er vanlig å dele preparatene inn i fire grupper, der gruppe I er svakest og gruppe IV er sterkest. Ved atopisk eksem gis kortikosteroider vanligvis i form av salve eller krem. Ved svært tørr hud er salve vanligvis bedre enn krem.

Hvilken type kortikosteroid du skal bruke, avhenger blant annet av hvor gammel du er og hvor på kroppen utslettet sitter. I ansiktet, spesielt hos barn, brukes i første rekke de mildeste kortikosteroidene, Gruppe I-steroider som Hydrokortison® eller Mildison®. Ellers på kroppen brukes ofte middels sterke medisiner som Gruppe II-steroidene Locoid® og Apolar®. Sterke steroider i gruppe III er Betnovat®, Ibaril®, Ovixan®, Mometason®, Synalar®, Metosyn® eller Elocon®. Unntaksvis brukes midler fra gruppe IV, Clobex® og Dermovat®.

Mange er bekymret for skadelige effekter av kortison. Blant annet vet vi at huden kan bli tynn og skjør dersom kortisonkremer brukes over lang tid. Hos barn og ungdom er det imidlertid vist at bivirkninger på huden raskt forsvinner når kortisonkuren avsluttes. Dersom oppskriften følges, er det minimal risiko for bivirkninger. Derimot er det både skadelig og plagsomt å gå med kroniske eksemforandringer i huden.

Hvordan bruke kortisonsalver og -kremer?

Kortisonkremer kan brukes som en kort kur over en til tre uker, eventuelt gjentatte kurer med jevne mellomrom. Ofte gis en middels sterk kortisonkrem i en til to uker først, og deretter trappes det ned med en svakere krem over en til tre uker.

Ny forskning har imidlertid vist at en like effektiv måte å trappe ned behandlingen på, består i å fortsette med det sterke kortisonpreparatet, men over tid redusere antall påsmørninger til to til tre ganger per uke, og deretter fortsette med dette i tre til seks uker.

Dersom en kort kur er tilstrekkelig til å fjerne eksemet, og det holder seg vekke, er dette en god behandling. Om du får hyppige tilbakefall med eksem, kan denne tilbøyeligheten minskes ved nøye gjennomført vedlikeholdsbehandling. På den annen side, ved oppblussing av eksemet er det viktig med tidlig oppstart med sterk kortisonsalve eller kortisonkrem.

Hos de fleste ser en imidlertid at utslettet ikke forsvinner helt, eller det kommer raskt tilbake. Da er langtidsbehandling aktuelt. Den består av startbehandling og eventuelt etterfølgende vedlikeholdsbehandling:

Langtidsbehandling med kortison

Langtidsbehandling med kortison begynner med startbehandling. I denne fasen brukes vanligvis kortison av middels styrke (gruppe II kortison). Eksemet skal smøres med denne salven/kremen to ganger daglig i en uke, eller så lenge eksemet er synlig som rødfarge i huden. Deretter smøres en gang daglig, helst om kvelden, i ytterligere tre til fire uker på områdene som hadde eksem. Dette gjøres altså selv om eksemet er borte. Dersom eksemet ikke er for gjenstridig, kan denne behandlingen føre til langvarig bedring.

Ved gjenstridig eksem der overnevnte startbehandling ikke fører til skikkelig bedring, anbefales det å fortsette med vedlikeholdsbehandling, eller å forsøke behandling med immundempende salver. Ved vedlikeholdsbehandling benyttes oftest kortison av svak styrke (hydrokortison, gruppe I). Kremen påsmøres to ganger per uke på eksemområdene i mange måneder etter at startbehandlingen er gjennomført. Svake kortisonkremer, som Hydrokortison®, selges reseptfritt på apoteket, men det anbefales likevel at du gjennomfører slik behandling i samråd med legen din.

Vil du vite mer?