Informasjon

Kortison

Hvilke bivirkninger kan kortison gi?

Hvis du opplever noen av de følgende alvorlige bivirkningene, bør du ta kontakt med lege straks:

 • En allergisk reaksjon - vansker med å puste, hevelse i halsen, hevelse i leppene/tungen/ansiktet, elveblest (allergiske reaksjoner på kortison er svært sjeldne)
 • Økt blodtrykk - sterk hodepine, synsforstyrrelser
 • Rask vektøkning - flere kilo på noen dager

Andre mindre alvorlige bivirkninger forekommer oftere. Fortsett med kortison, men snakk med legen din om symptomene:

 • Søvnløshet
 • Kvalme, brekninger, mageplager
 • Slapphet eller svimmelhet
 • Muskelsvakhet eller leddsmerter
 • Vansker med kontroll av diabetes
 • Økt sultfølelse eller tørste

Andre bivirkninger som forekommer sjelden, og helst ved langvarig behandling og/eller høye kortisondoser, er:

 • Akne
 • Økt hårvekst
 • Tynnere hud
 • Tegn til grå stær
 • Tegn til grønn stær
 • Beinskjørhet
 • Rundt ansikt
 • Atferdsendringer

Andre bivirkninger kan også forekomme som ikke står her. Snakk med legen din om det dukker opp uvanlige eller plagsomme symptomer.

Forrige side Neste side