Informasjon

Kortison

Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Hvilke bivirkninger kan kortison gi?

Hvis du opplever noen av de følgende alvorlige bivirkningene, bør du ta kontakt med lege straks:

 • En allergisk reaksjon - vansker med å puste, hevelse i halsen, hevelse i leppene/tungen/ansiktet, elveblest (allergiske reaksjoner på kortison er svært sjeldne)
 • Økt blodtrykk - sterk hodepine, synsforstyrrelser
 • Rask vektøkning - flere kilo på noen dager

Andre mindre alvorlige bivirkninger forekommer oftere. Fortsett med kortison, men snakk med legen din om symptomene:

 • Søvnløshet
 • Kvalme, brekninger, mageplager
 • Slapphet eller svimmelhet
 • Muskelsvakhet eller leddsmerter
 • Vansker med kontroll av diabetes
 • Økt sultfølelse eller tørste

Andre bivirkninger som forekommer sjelden, og helst ved høye kortisondoser, er:

 • Akne
 • Økt hårvekst
 • Tynnere hud
 • Tegn til grå stær
 • Tegn til grønn stær
 • Beinskjørhet
 • Rundt ansikt
 • Atferdsendringer

Andre bivirkninger kan også forekomme som ikke står her. Snakk med legen din om det dukker opp uvanlige eller plagsomme symptomer.

Forrige side Neste side