Informasjon

Helårsplager fra nesen - ikke-allergisk rhinitt

Helårsplager fra nesen gir symptomer som vekslende nesetetthet og tildels mye blank snue. Til forskjell fra høysnue, er det en ikke-allergisk irritasjon av neseslimhinnen.

Hva er ikke-allergisk rhinitt?

Rhinitt betyr betennelse i slimhinnen i nesen. En ikke-allergisk irritasjon i neseslimhinnen skyldes verken allergi eller infeksjon. Tilstanden kan gi plager året rundt - i motsetning til allergisk rhinitt som er sesongrelatert, dog ikke nødvendigvis hele tiden.

En undertype til ikke-allergisk rhinitt er vasomotorisk rhinitt. Det er en tilstand der man tror betennelsen kan ha noe med reguleringen av blodtilførselen til neseslimhinnen å gjøre. 

Ikke-allergisk rhinitt er forholdsvis vanlig. Den synes å ramme kvinner/jenter oftere enn menn/gutter, og den forekommer i alle aldre, men øker i hyppighet med alderen. Ikke-allergisk rhinitt kan være vanskelig å skille fra allergisk rhinitt (høysnue). Symptomene for allergiske og ikke-allergiske rhinitter overlapper betydelig, men årsakene synes å være forskjellige.

Symptomer

Typiske plager er helårssymptomer med vekslende nesetetthet og tildels mye blank snue. Nysing, nesekløe og øyekatar er mindre fremtredende enn ved allergisk rhinitt. Neseplagene er ofte verst om morgenen. Dette kan forklares med at blodtilstrømmingen til neseslimhinnen er stor om natten, noe som medfører hevelse og trang luftpassasje.

Symptomene er til tider uttalte og de kan forverres av:

  • visse odører som parfyme, sigarettrøyk, malingslukt, trykksverte
  • alkohol
  • krydret mat
  • emosjoner/ følelser
  • miljøfaktorer som temperatur, barometriske trykkendringer og skarpt lys

Pasienter med vasomotorisk rhinitt kan deles inn i to grupper: De med "våt" nese, som plages med at det stadig renner fra nesen. De med "tørr" nese, der plagene først og fremst er tett nese med dårlig luftpassasje, men minimal renning fra nesen.

Årsaker

Vi vet ikke sikkert hva som er årsakene til denne tilstanden, og de varierer nok også noe fra person til person. Hos noen antar vi at hormonforandringer kan være en medvirkende årsak, mens hos andre tror vi at en slags overfølsomhet kan ligge til grunn.

Plagene kan utløses av forskjellige forhold som antydet ovenfor. De kan for eksempel utløses ved visse temperaturer, som ved kaldt og rått vær, av røyk og tobakk, eller av støv og tørr luft. Videre ser enkelte medikamenter ut til å kunne medføre eller disponere for denne typen plager. Dette gjelder noen typer antibiotika, medikamenter mot psykiske lidelser, blodtrykksenkende medisiner, betablokkere (hjertemedisin) og acetylsalisylsyre-preparater.

Alkoholinntak kan både forverre og utløse plager. Det samme gjelder graviditet og lavt stoffskifte, som også kan gjøre betennelsen verre.

Diagnosen

Vasomotorisk rhinitt er en eksklusjonsdiagnose, det vil si den stilles ved å utelukke andre årsaker til plagene. Det finnes ingen spesifikk test eller undersøkelse som bekrefter diagnosen.

Sykehistorien din med stadige perioder med nesetetthet og blank, vannaktig snue, vil være typisk. Plagene ligner på høysnue eller allergi, men de skiller seg fra dette ved at de oppstår hele året, og også hos personer som ikke er allergiske. Tilstanden regnes ikke som allergi, men det kan noen ganger være aktuelt å utrede om du har allergi - for å utelukke denne forklaringen.

Forhold i sykehistorien som tyder på ikke-allergisk rhinitt:

  • Ingen familiehistorie med allergier
  • Symptomdebut etter 35 år
  • Ingen sesongvariasjon
  • Ingen symptomforverring av katter eller hunder
  • Kan utløses av triggere som parfymer og dufter

Behandling

Dersom det er mulig for deg, er det viktig å unngå de faktorer du vet kan utløse plagene. Aktuelle utløsende faktorer kan være medikamenter, allergi, støv, sigarettrøyk, parfymer, blekemidler, formaldehyd, aviser og annet som avgir dunst fra trykksverte, avgasser fra biler, lysstimuli, temperaturendringer, varm og sterkt krydret mat. Ved å unngå slike utløsende faktorer kan det på sikt bidra til at slimhinnen bli mindre følsom, og kanskje slutter den å overreagere på denne måten.

Fysisk aktivitet synes faktisk å hjelpe mot denne tilstanden. Trening som gjør deg andpusten, bidrar til å nedsette luftmotstanden i nesen ("blåser den ren"), og virkningen av dette synes å vedvare etter treningsøkten.

Kortvarig behandling på inntil syv dager med nesedråper kan være effektivt for noen. Langvarig bruk forverrer tilstanden! Har du behov for å dryppe nesen, bør du derfor bruke saltvannsdråper, eller skylle med saltvann. Saltvann til slik bruk lager du billig ved å koke opp en liter vann med en barneskje salt. Denne løsningen må så kjøles ned til romtemperatur før du kan bruke den.

Dersom du trenger behandling ut over dette, kan nesespray med kortison eller antihistamin ha effekt. Slike kan brukes i perioder med plager, eller i perioder der utløsende faktorer ikke kan unngås. Antihistaminer (allergimedisiner) i tablettform har ingen effekt.

Prognosen

Tilstanden er ofte langvarig, men den kan i mange tilfeller behandles slik at den ikke blir så vanskelig å leve med. I flere tilfeller forsvinner også plagene helt for kortere eller lengre tid.

Vil du vite mer?