Informasjon

Hjernehinne- og hjernebetennelse

Temaside om Korona

Hjernebetennelse (encefalitt)

En isolert encefalitt uten hjernehinnebetennelse er ofte mindre dramatisk i starten. Sykdommen kan gi symptomer som moderat feber, hodepine, svimmelhet og slapphet. I alvorligere tilfeller kan den syke utvikle personlighetsforandringer, forvirring og redusert bevissthetsnivå. Noen ganger oppstår kramper og lammelser. Det er ofte tegn til samtidig infeksjon i hjernehinnene med blant annet nakke- og ryggstivhet.

Encefalitt ses i alle aldersgrupper, men forekommer hyppigst hos barn og unge voksne. Det er færre enn 30 tilfeller av denne sykdommen i Norge hvert år.

Forrige side Neste side