Informasjon

Meslinger

Temaside om Korona

Forekomst

Meslingeutslett etter 3 dager. Bildet er hentet fra CDC
Meslingeutslett etter 3 dager. Bildet er hentet fra CDC

Etter innføring av MMR-vaksinen (gis ved alder 15 mnd og 11-12 år) er meslinger blitt en sjelden sykdom i Norge med gjennomsnittlig 10 tilfeller i året i perioden 2010-2015, i 2016 var det ingen tilfeller. Smitte skjer i utlandet, men kan spre seg i uvaksinerte miljø her hos oss. Derfor er det viktig å opprettholde vaksinasjonen til tross for at sykdommen er svært sjelden.

Etter 2010 har det vært små utbrudd av meslinger i mange europeiske land. I 2017 var det mange små utbrudd over hele Europa, også i Sverige. Det anbefales derfor tilbakeholdenhet med reise uten at barna er vaksinert. Vaksinen kan framskyndes til 9-måneders alder. Her i landet er cirka 95 prosent av barna vaksinert, og det er derfor utenkelig at det kan bli noen omfattende epidemi.

Nyfødte får antistoffer fra mor dersom mor er vaksinert eller har hatt meslinger. Disse antistoffene holder seg hos barnet fram til cirka 6 mnd alder. Meslinger ses i dag nærmest utelukkende hos personer som ikke er vaksinert. Sykdommen oppstår som regel hos små barn, men enkelttilfeller forekommer hos voksne, ungdommer og uvaksinerte førskolebarn.

I verdensmålestokk er meslinger fortsatt en svært alvorlig sykdom og et stort helseproblem. Spesielt i u-land er meslinger en betydelig årsak til barnedødelighet. I følge WHO førte meslinger til at 134 200 mennesker døde i 2015, og da særlig barn under fem år. Et verdensomspennende vaksinasjonsprogram er det viktigste årsaken til et fall i dødlighet på over 80 prosent siden år 2000.

Forrige side Neste side