Informasjon

Meslinger

Forekomst

Meslingeutslett etter 3 dager. Bildet er hentet fra CDC
Meslingeutslett etter 3 dager. Bildet er hentet fra CDC

Etter innføring av MMR-vaksinen (gis ved alder 15 mnd og 11-12 år) er meslinger blitt en sjelden sykdom i Norge med gjennomsnittlig 10 tilfeller i året det siste tiåret. I 2018 var det 12 tilfeller. Smitte skjer i utlandet, men den kan spre seg i uvaksinerte miljø her hos oss. Derfor er det viktig å opprettholde vaksinasjonen til tross for at sykdommen er svært sjelden.

Etter 2010 har det vært små utbrudd av meslinger i mange europeiske land. Her i landet er cirka 95 prosent av barna vaksinert, og det er derfor usannsynlig at det kan oppstå noen omfattende epidemi i Norge.

Nyfødte får antistoffer fra mor dersom mor er vaksinert eller har hatt meslinger. Disse antistoffene holder seg hos barnet fram til cirka 6 mnd alder. Meslinger ses i dag nærmest utelukkende hos personer som ikke er vaksinert. Sykdommen oppstår som regel hos små barn, men enkelttilfeller forekommer hos voksne, ungdommer og uvaksinerte førskolebarn.

I verdensmålestokk er meslinger fortsatt en svært alvorlig sykdom og et stort helseproblem. Spesielt i u-land er meslinger en betydelig årsak til barnedødelighet. I følge WHO førte meslinger til at drøyt 140 000 mennesker døde i 2018, og da særlig barn under fem år. Et verdensomspennende vaksinasjonsprogram er den viktigste årsaken til et fall i dødelighet på over 80 prosent siden år 2000.

Forrige side Neste side