Informasjon

Meslinger

Meslinger (morbilli) er en svært smittsom virussykdom som skyldes meslingevirus. Sykdommen gir utslett med feber, og kan gi et alvorlig forløp. I barnevaksinasjons-programmet gis vaksine mot meslinger (MMR) ved 15 måneders alder og ved 11-12 års alder.

Årsaker

Meslinger forårsakes av meslingevirus. Sykdommen smitter ved såkalt dråpesmitte. Viruset finnes i store mengder i spytt. Ved hosting eller nysing spres viruset sammen med de ørsmå spyttdråpene. Pasienten er smittefarlig fra starten av forkjølelsesfasen - altså før utslettet har vist seg - og i 4 dager etter at utslettet har brutt ut. Sykdommen er mest smittefarlig i dagene før utslettet bryter ut! Meslinger er en av de aller mest smittsomme sykdommene vi kjenner til.

Forrige side Neste side