Informasjon

Laktoseintoleranse - melkesukkerintoleranse

Laktoseintoleranse betyr at du har nedsatt toleranse for melkesukker (laktose). Typiske symptomer er rumling i magen, oppblåsthet og vandig diaré.

Symptomer

Hos de fleste medfører laktasemangel ingen eller kun ubetydelige symptomer. Typiske symptomer er rumling i magen, oppblåsthet, raping, promping og vandig diaré. Ubehag er ofte knyttet til inntak av melk eller melkeprodukter. Diagnosen mistenkes dersom det oppnås bedring på laktosefri diett. Symptomene opptrer på litt forskjellig tid etter melkeinntak - fra 15 minutter til 6 timer, noe som kan føre til at melken ikke alltid mistenkes som årsak.

Ved laktoseintoleranse vil terskelen for hvor mye melk/melkeprodukter man kan innta, variere fra individ til individ. Vanligvis tolereres litt melk (ca. 2 dL/døgn). Overskrides terskelen, kan dette føre til ufarlige, men ubehagelige symptomer som oppblåsthet og luftplager, ev. magesmerter og løs avføring. Avtagende laktase-produksjon starter først etter tre års alder og gir oftest plager først fram mot 12 års alder. Tilstanden blir i praksis mistenkt for ofte hos de minste barna.

Etter magetarminfeksjoner forekommer laktoseintoleranse ganske hyppig som et forbigående fenomen. Tilstanden går som oftest over i løpet av kort tid (1-2 uker). Ved vedvarende diaré bør man derfor lete etter andre årsaker. I forbindelse med kroniske tarmlidelser som ubehandlet cøliaki, foreligger ofte sekundær laktoseintoleranse. Symptomene hos disse personene avtar når glutenfri diett - som er behandlingen ved cøliaki - har vært benyttet i noen måneder.

Forrige side Neste side