Informasjon

Anemi, lav blodprosent

Temaside om Korona

Årsaker til anemi

Det er mange årsaker til at blodet ditt inneholder for få røde blodceller. Det kan skje hvis

  • kroppen din ikke produserer nok røde blodceller
  • blødning gjør at du mister røde blodceller raskere enn kroppen klarer å produsere nye
  • kroppen destruerer røde blodceller for raskt, cellene har kortere enn normal levetid

Kroppen lager tre typer blodceller:

  • Hvite blodceller som bekjemper infeksjoner.
  • Blodplater som hjelper til å danne blodpropper og stanse blødninger.
  • Røde blodceller som frakter oksygen ut i kroppen.

De røde blodcellene inneholder hemoglobin, et rødt, jernrikt protein som gir blodet dets røde farge. Hemoglobin gjør de røde blodcellene i stand til å bringe oksygen fra lungene til alle deler av kroppen, og til å bringe avfallsstoffet karbondioksyd fra alle cellene til lungene der det pustes ut.

De fleste røde blodceller produseres kontinuerlig i beinmargen - et rødt, svampaktig vev som finnes inne i de mange hulrommene som finnes inne i de store/lange bena. Der utvikles de fra stamceller til ferdige røde blodceller på 7 dager, og de ferdige cellene har så en levetid på omtrent 120 dager i blodbanene. For å kunne produsere hemoglobin og røde blodceller, trenger kroppen jern, vitamin B12, folat og næringsstoffer fra maten du spiser.

Vanlige årsaker til anemi er:

Jernmangelanemi

Jern er et mineral vi får i oss gjennom kosten. En barnekropp i vekst har relativt større behov for jern enn en voksen. Morsmelk inneholder lite jern.

Ved fødselen har vi med oss et "lager" med jern, slik at jernmangel ikke er noe problem det første halve året, selv om barnet bare får morsmelk. Dette lageret tømmes etter omlag 5-6 måneder. Risiko for å utvikle jernmangel hos spedbarn foreligger ved langvarig amming kombinert med ensidig kosthold.

Blant voksne er særlig kvinner i risiko for jernmangelanemi. De mister månedlig noe blod - og dermed jern - under menstruasjonen. Hvis de ikke har et kosthold som er rikt på jern, eventuelt de tar jerntilskudd, så kan det over tid oppstå jernmangel og anemi.

Les mer om jernmangelanemi.

Mangel på vitamin B12 og/eller folinsyremangel

Skyldes vanligvis nedsatt opptak i magetarmkanalen på grunn av annen sykdom. Vitamin B12 og folinsyre/folat er nødvendig for å danne blant annet røde blodlegemer (som inneholder hemoglobin). Ved mangel på vitamin B12 eller folinsyre, vil det bli dannet færre røde blodceller og dermed mindre hemoglobin.

Les mer om mangel på vitamin B12 og folinsyremangel.

Anemi ved kroniske sykdommer

Kroniske betennelsessykdommer, revmatiske sykdommer, nyresvikt, leversykdommer, sykdommer i magetarmkanalen og lavt stoffskifte kan påvirke produksjonen av røde blodceller og føre til anemi.

Les mer om anemi ved kronisk sykdom.

Aplastisk anemi

Det er en sjelden, livstruende anemi som skyldes at beinmargen svikter og ikke klarer å produsere nok av verken røde blodceller, hvite blodceller eller blodplater. Årsaken er infeksjoner, medikamenter og autoimmune sykdommer.

Les mer om alpastisk anemi.

Anemi ved beinmargssykdom

En rekke sykdommer som leukemier og myelodysplasier kan forårsake anemi ved å hemme blodproduksjonen i beinmargen. Virkningen av disse kreftsykdommene eller kreftliknende sykdommer varierer fra en mild endring i blodproduksjonen til totalt opphør av blodproduksjonen.

Hemolytiske anemier

Denne anemitypen oppstår når røde blodceller ødelegges raskere enn beinmargen klarer å erstatte dem. Visse blodsykdommer kan føre til økt ødeleggelse av røde blodceller. Hemolytiske anemier kan være nedarvet, eller de kan oppstå senere i livet.

Les mer om hemolytiske anemier.

Forrige side Neste side