Informasjon

Mangel på vitamin B12

Mangel på vitamin B12 skyldes utilstrekkelig inntak via kostholdet eller redusert opptak av vitamin B12 fra tarmen. Tilstanden kan være vanskelig å oppdage tidlig, fordi symptomene kan være vage og utvikles langsomt. Diagnosen stilles ved en blodprøve.

Temaside om Korona

Hva er vitamin B12?

Vitamin B12 - kobalamin - er et vitamin som er av avgjørende betydning for DNA-produksjon i kroppens celler. Spesielt sårbare er hurtigvoksende celler som blodceller og slimhinner i tarmsystemet. Nerveceller er også sårbare for vitamin B12-mangel. Ved langvarig og alvorlig mangel kan alle kroppens organer bli skadet. Vitaminet kan ikke lages i kroppen og må derfor tilføres gjennom kosten.

Kjøtt, fisk, sjømat, egg og melkeprodukter - er de viktigste kostholdskildene for vitamin B12. Hos voksne er anbefalt inntak av vitamin B12 2-4 mikrogram per dag. De samlede lagrene i kroppen av kobalaminer er 2-5 milligram (2000-5000 mikrogram). Følgelig tar det som regel år før det oppstår mangel på vitamin B12, selv om man får i seg mindre enn det daglige behovet.

Fordøyelsen av vitamin B12 starter i magesekken der magesyren spiller en viktig rolle for å frigjøre vitaminet fra kosten. Vitamin B12 bindes til intrinsisk faktor (IF), et protein som er laget i slimhinnen i magesekken. Først etter at vitamin B12 og IF er bundet sammen, kan stoffet tas opp i kroppen, noe som skjer i nedre del av tynntarmen (ileum).

Hva er vitamin B12 mangel?

Det er i dag ingen enighet om hva som definerer et optimalt nivå av vitamin B12. Når kroppen begynner å utvikle vitamin B12-mangel, er symptomene ofte uspesifikke og med stor variasjon fra person til person: langvarig utmattelse, psykiske symptomer, nedsatt matlyst eller nesten ingen symptomer.

Pasienter med uttalt vitamin B12-mangel vil med tiden få anemi (lav blodprosent). Dersom årsaken er mangel på intrinsisk faktor kalles tilstanden pernisiøs anemi - som er karakterisert ved lav blodprosent, nerveskader og eventuelt psykiatrisk sykdom. Det tar mange år med vitamin B12-mangel før sykdom utvikles. 

Det er viktig å stille diagnosen vitamin B12-mangel før det har fått utvikle seg kraftige symptomer. Det er derfor vanlig å undersøke nivået av vitamin B12 i en blodprøve hos alle pasienter med lav blodprosent, eller ved uklare symptomer fra nervesystemet.

Dersom vitamin B12 nivået er i grenseområdet mellom lavt og normalt kan det tas tilleggsundersøkelser som for eksempel metylmalonsyre (MMA). Dersom det er for lite vitamin B12 inne i kroppens celler vil det hope seg opp MMA - økte verdier av MMA bekrefter med andre ord at det foreligger vitamin B12-mangel. 

Årsaker

Mangel på vitamin B12 kan skyldes utilstrekkelig inntak via kostholdet, eller redusert opptak av vitamin B12 fra tarmen.

Underliggende årsak kan være en autoimmun betennelse i mageslimhinnen som nedsetter opptaket av vitamin B12 fra tarmen. En tilstand som på sikt kan føre til utvikling av lav blodprosent, såkalt pernisiøs anemi. Pernisiøs anemi er en autoimmun sykdom. Det vil si at kroppen danner ødeleggende antistoffer mot seg selv. Antistoffene i dette tilfellet binder seg til intrinsisk faktor (IF) i mageslimhinnen, og gjør at IF ikke kan kobles sammen med vitamin B12 fra maten som spises. Dermed stanses opptaket i kroppen, og vitamin B12 forsvinner ut i avføringen.

Utilstrekkelig inntak kan ses blant vegetarianere, og spesielt blant veganere. Veganere spiser verken kjøtt, melkeprodukter eller egg. Også hos eldre kan ensidig kosthold og dårlig appetitt føre til at det langsomt utvikles mangel. Bortsett fra disse spesifikke tilstandene er utilstrekkelig inntak av vitamin B12 uvanlig i den industrialiserte delen av verden.

Manglende opptak av vitamin B12 forekommer hos pasienter med ulike magetarmsykdommer. Ved kronisk betennelse av slimhinnen i magesekken (atrofisk gastritt) får man nedsatt utskillelse av magesyre og av intrinsisk faktor (IF). Forekomsten av atrofisk gastritt i magesekken øker med alderen. Nedsatt opptak kan man også få ved sykdom i bukspyttkjertelen, i tilfeller der pasienten har fått operert bort deler av magesekk eller tynntarm, ved cøliaki og Crohns sykdom. Langtidsbruk av syrehemmende midler og antidiabetesmidler (metformin) kan også føre til nedsatt opptak av vitamin B12 og utvikling av vitamin B12 mangel.

Symptomer og tegn

Tidlig i utviklingen av vitamin B12 mangel foreligger ingen, få eller uspesifikke symptomer (f.eks. langvarig utmattelse, psykiske symptomer, nedsatt matlyst). Siden vitamin B12-mangelen fører til feil i produksjonen av røde blodlegemer, kan blodprosenten etter hvert gå ned, noe som fører til blekhet, slapphet og tretthet. Det kan også oppstå tegn på nerveskader i form av symmetrisk nummenhet og prikking (parestesier) i ben og armer. Andre typiske symptomer er betennelse i tunge og munnviker.

Særlig blant eldre kan det oppstå psykiske endringer, og tilstanden kan disponere for utvikling av demens. Slike nevrologiske symptomer kan også komme før blodprosenten faller, og skyldes mangel på vitamin B12 i nerveceller. Balanseproblemer og ustø gange kan også bli fremtredende.

Når bør vitamin B12 mangel mistenkes?

Tilstanden bør mistenkes hos alle pasienter med uforklarlig lav blodprosent (anemi), uforklarlige nevropsykiatriske symptomer og/eller magetarmsymptomer som sår tunge, dårlig matlyst og diaré. Spesiell oppmerksomhet bør vies pasienter som har økt risiko for å utvikle vitamin B12 mangel:

  • Gravide og ammende kvinner
  • Spedbarn som eksklusivt ammes > 4-måneders alderen
  • Eldre mennesker med økt risiko for atrofisk gastritt, og med nedsatt næringsinntak.
  • Vegetarianere og veganer.
  • Pasienter med tarmsykdom, eller som er operert i magesekk eller tynntarm. Pasienter som er operert for overvekt er utsatt for å utvikle B12-mangel på grunn av manglende opptak fra tarmen
  • Andre grupper med økt risiko er pasienter med autoimmune forstyrrelser som høyt stoffskifte (Graves sykdom), skjoldkjertelbetennelse (tyreoiditt), og pasienter som bruker syrehemmende middel (protonpumpehemmere, H2-blokkere) eller metformin mot diabetes type 2 i lange perioder.

Diagnosen

Det er et mål å stille diagnosen så tidlig at nerveskader ikke får oppstå. Dersom det er mistanke, enten på grunn av nevrologiske symptomer, lav blodprosent, sykdommer eller operasjoner i tarmsystemet, eller feilernæring - tas blodprøve for å bestemme vitamin B12 i blod. For lave verdier bekrefter diagnosen. Dersom vitamin B12 er i grenseområdet mellom normalt og for lavt tas eventuelt tilleggsprøver. 

Det finnes noen grenseområder der prøvene ikke gir sikkert svar på om det foreligger B12-mangel eller ikke, og der symptomene eller plagene ikke er helt typiske. I slike situasjoner kan man avvente utviklingen, og ta nye prøver etter noen måneder. Man kan også starte behandling med tilførsel av B12 - og kontrollere om dette gir effekt. Det er ikke farlig om kroppen tilføres mer vitamin B12 enn den trenger.

Behandling

Målet med behandlingen er å øke vitamin B12-nivået i kroppen og forhindre utvikling av anemi eller skader på nervesystemet.

Ved påvist vitamin B12 mangel på grunn av feilernæring, slik som kan oppstå hos vegetarianere og veganer, behøves daglig tilskudd av B12 i tablettform. Det er vist at man trenger ca. 1000-2000 mikrogram (1-2 mg) daglig for å gjenopprette en mangel. Et preparat er godkjent for forskrivning, cyanokobalamin (Behepan). Det er også beregnet at 7,5 desiliter melk eller 100 gram gulost dekker dagsbehovet for vitamin B12. 

Personer med varig nedsatt opptak av vitamin B12 trenger livslang behandling med tilskudd av vitaminet. Dersom behandling med tabletter ikke fører frem, kan vitaminet også gis i sprøyteform. Som regel settes sprøyter en gang i uken den første måneden, for å fylle opp lagrene. Deretter er det vanligvis tilstrekkelig med en sprøyte hver 2. til hver 3. måned. 

Prognose

Prognosen er god. Ved tidlig diagnose og behandling av vitamin B12-mangel vil de aller fleste bli helt uten symptomer og unngår å utvikle nerveskader.

Vil du vite mer?