Informasjon

Stiff person syndrom

Prognosen

Prognosen er variabel. Angst og depresjon er de tidligste og vanligste komplikasjonene. Senere kan det oppstå svelgevansker på grunn av kramper i svelgemuskulaturen. Hos mange pasienter har sykdommen et vagt forløp der de stort sett er fri for symptomer, men tilstanden kan gi plutselige episoder med stivhet. Andre pasienter har et mye mer aggressivt forløp der tilstanden raskt går over i et fremskredent sykdomsbilde.

Prognosen for stiff baby syndrom er sannsynligvis bedre. Man tror tilstanden er selvbegrensende og går over etter som sentralnervesystemet modnes. Langtidsstudier mangler dog.

Forrige side Neste side